torsdag 19 februari 2015

Albert Einsteins relativitetsteori med islamisk spiritualitetsfilosofiDen speciella relativitetsteorin talar om att tid och rum inte är absoluta utan tider och längder beror av rörelsen.

Vad betyder tid? Vad är tid?

Tid är energi/rörelse. Tid kan bara mätas i förhållande till annat. Om allting stod stilla skulle vi inte märka av tid. Allting är i rörelse hela tiden, även berg och universums alla planeter och stjärnor. Ingenting är stilla. Det är i detta vi kan avgöra vad tid är.

Ju närmare vi kommer ljusets hastighet desto mer saktar tiden ned för oss jämfört med någon som inte rör sig.

Ett tankeexperiment.
Allah har sagt att tiden kommer att gå fortare när vi närmar oss Domedagen. Om vi tänker på det och samtidigt tillämpar det vi vet om ljusets hastighet, vad betyder det då? Att någonting saktar ner??? Jorden? Universum? Rörelser? Energi? Allahu alem!!

en tanke till. låga energier är långsamma. Tiden upplevs snabbare när låga energier är där. Ljud är bland de låga energierna. Basunen kommer att ljuda innan domedagen. dvs allt stannar av och sedan startar man om igen??? allahu alem.Ett annat tankeexperiment.
Energi är ljus. När vi ber saktar Allah ner tiden för oss och vi upplever att tiden går saktare - men är det sant? Det skulle kunna vara så?

Den generella relativitetsteorin säger att gravitationen likväl som rörelse kan påverka tid och rum.

Ett tankeexperiment. Vi flyger ju genom rymden på vårt lilla klot. Vi har gravitation här på jorden som drar till sig månen, men allting i Universum påverkas av någon slags gravitation från olika håll. Men hur påverkar den tiden och rummet? När?

Gravitationen som drar åt ett håll är ekvivalent med accelerationen åt motsatt håll.

Det betyder att Universum består av en väldigt massa olika gravitationslagar eftersom allting rör sig i förhållande till annat.

Subhanallah.

All rörelse är relativ.

Ett exempel:
Om en astronaut flyger förbi jorden med hög hastighet, så tycker astronauten att det är han som står stilla och att det är jorden som rusar förbi honom. Enligt hans egen bedömning måste jorden därför ha en enormt stor rörelseenergi (= den energi som krävs för att få något att röra sig).

// Jag kom in på detta när jag sökte på skillnaden mellan energi, kcal, Joule, ljus, vågor, osv. för att förstå vad som var skillnaden men det är ingen skillnad. Allting är ljus i grund och botten och mäts olika av olika skolor. //

Astronautens kollegor på jorden tycker däremot att det är e som står stilla och att det är astronauten som snabbt förflyttar sig. Enligt deras bedömning är det astronauten som måste ha ett enormt stor rörelseenergi.

Ett annat exempel:

Som tågpassagerar känner du inte någon rörelse framåt när tåget väl har fått upp en jämn fart, även om du kan känna tågets skakningar på den ojämna banan. På stationen kan du ibland inte vara säker på om det är ditt eget tåg som rör sig eller om det är tåget intill som rör sig.

Att förklara detta motsägelsefulla fenomen var ett av Albert Einsteins stora mål och som han också lyckades med.

// Jag tänker på hur jag av alla människor blev muslim och hur min kompis, skolkamrat och granne inte blev det. Vad är det som hindrar henne. Varför blev inte hon muslim. Var det en slump att det var jag och inte hon och tvärtom? Var det förutbestämt? Varför accepterade jag och inte hon? Varför bara jag i min familj och ingen annan? När jag tänker på kvinnorna som inte fick bada på stranden för att de hade kläder på sig tyckte jag synd om dem när jag var tolv år. Jag såg det ytliga. Att de missade en härlig simtur. Jag ville inte ens förstå dem. Jag ville bara njuta och stilla min egna begär. Jag ville vara en social varelse och sökte att bli accepterad och förändrade mig utifrån mina kompisar. Dög inte det jag sa, eller hade på mig så var det bara till att ändra på det. Man visste aldrig riktigt säkert var man hade de andra, vad som var rätt och riktigt. Skulle man få mer kompisar om man hade smalare kropp och snyggare kläder? Skulle man bli populär då? Popularitet var viktigast just då. Var man inte populär eller som alla andra och accepterad, var man dömd till ett liv i utanförskap och mobbing. Det var en osäker framtid och man skulle bli socialt utsatt. Därför ville man inte riskera sina kompisar och gjorde som de gjorde. Att fundera på varför de gjorde som de gjorde låg inte ens i min sinnesnärvaro att fråga. Frågorna kretsade snarare kring om jag var accepterad och om jag dög så som jag var. Var det okej att se ut som jag gjorde och göra det jag gjorde? Jag vågade aldrig säga nej till någonting om jag inte hade min mamma som sa nej för mig och som jag kunde hänvisa till. Jag vågade aldrig säga ifrån och visa integritet. Inte då. //

I Einsteins teori är all rörelse relativ. Det finns ingen speciell punkt i universum som står stilla, utan allt rör sig i förhållande till allt annat. Du tycker till exempel att du är stilla just nu, fastän du i själva verket håller på att rotera runt solen, och solen i sin tur rör sig i Vintergatan, som i sin tur rör sig...En tanke bara:
Allting rör sig. Det är inte så konstigt. Allting är ju vågor, fast det konstiga är att allting inte är vågor, utan värre än, faktiskt spiraler. Vi kan inte se det bara - inte alltid.

När vi går kring Kaba så ser det ut som vi går mot klockans riktning. Tittar vi uppifrån är det samma sak. När vi tittar underifrån ser det ut som vi går i klockans riktning. Spiralen byter riktning.

Det är intressant att studera spiraler. Spiraler är spännande. Snäckor, tallkottar, Fibonacchis tal, fåglar som sitter på trådar i vissa matematiska ställningar, vulkaner, tsunamis, vinklar, vintergatan, orkaner. Allting är spiraler. Går vi ner på en låg nivå rent kemiskt, fysiskt och biologiskt så hittar vi så småningom ljus i botten oavsett om det är täcken, kuddar, stenar, snäckor, människor eller djur och växter. Allting är energi/ljus.

Ett tankeexperiment.
I Jennah, paradiset, kommer vi att vara oändligen. När vi ber får vi Nur omkring oss. Med hjälp av Nur, ljus/energi kommer vi att förflytta oss snabbt över bron över Gehennem, helvetet. Den här energi är uppbyggd av våra böner och av Koranläsning. Änglar är skapade av Nur. Om vi inte ber och om vi inte läser Koranen så kommer vår energi att vara låg. Vi kommer inte att vibrera som vi borde. När vi är i energi som är i ljusets hastighet, som änglarna, kommer tiden att uppleves annorlunda, den kommer att kännas som att den stannar. Precis som paradisets tid. Vi kommer att vara i en högvibrerande omgivning, på en helt annan nivå än den vi är nu. Energin/ljuset är den vi färdas med från döden och framåt, men också den som hjälper oss att läka våra kroppar. Allah har skapat ljus, nur, till oss. Om vi läser Surat al-Kahf på fredagar kommer ljus att synas från oss till himlen och vara från fredag till nästa fredag. Nur är viktigt - ytterst viktigt.

Ett litet tankeexempel:
Tänk dig två rymdskepp som rör sig mot varandra i tomma rymden. Om vi nu låter dessa rymdskepp röra sig mycket snabbt mot varandra, t ex över halva ljushastigheten, så börjar det hända märkliga saker.

// Tänker på att nu testas det en förarlös Volvobil i Göteborg och man söker nu en förare som vill provtesta den. Jag drömde för ett par år sedan om detta och borde ha investerat i dessa, men visste inte hur jag skulle göra. Jag drömmer ofta om sådana saker som jag skulle kunna göra, men inte vet hur jag ska investera i. Jag måste börja lära mig hur man investerar och sedan börja tillämpa det jag kan med verklighetens ekonomi och aktier. //

Tänk dig nu att du sitter i ett av rymdskeppen. När du närmar dig det andra skeppet kommer du att upptäcka att det går mycket fortare än vad du trodde. Du kommer också att upptäcka att det mötande skeppet är något tillplattat. De här fenomenen beror dels på att själva tiden faktiskt går långsammare i farter uppåt ljushastigheten, och dels plattas rymden till. Dessa fenomen kallas tidsdilation och längdkontraktion. Ju mer vi närmar oss ljushastigheten desto långsammare går tiden, desto mer plattas rymden till och desto fortare kommer vi fram.

Hade du kunnat färdas med ljushastigheten så hade tiden stannat helt och hållet samtidigt som avståndet hade krympt ihop till noll.

//Det är det som kommer hända på Domedagen när vissa med mycket Nur kommer att flyga över Gehennem i en flash, utan att ens se det. //

Allaho Akbar.

Du hade med andra ord omedelbart varit framme oavsett hur långt du hade kvar att färdas.

// På Domedagen som är 50 000 år lång enligt källor kommer vissa att uppleva att det går fort, som fem minuter. Dessa är de som har mycket "nur" //

Detta säger Einstein är en av anledningarna till att du inte kan färdas fortare än ljuset, för i så fall hade du varit framme innan du startade. Och det går ju inte!! (Eller??) Man har genom experiment kunnat visa att både tidsdilation och längdkontraktion inte är något som Einstein bara hittat på.

Anledningen till att man inte märker något av de här fenomenen i vardagslivet är att de inte "märks" förrän vid hastigheter som är större än drygt halva ljushastigheten (drygt 150 000 km/s och snabbare). Och så fort färdas du ju sällan eller aldrig här på jorden som bekant.

Det finns också ett tredje fenomen som gör att du inte kan färdas i rymdskeppet med ljusets hastighet. Detta fenomen kallas "den relativistiska masstillväxten". För att accelerera ditt rymdskepp måste du tillföra energi. Det går åt mer energi för stora objekt som t ex en tung farkost än för små. När du börjar närma dig ljushastigheten inträffar det märkliga att din rymdraket blir tyngre. Rymdraketens massa ökar mer och mer ju fortare du åker. Till slut ökar massan så kolossalt att inte ens all energi i hela universum räcker till för att pressa upp farten på ditt rymdskepp den sista biten till ljushastigheten?

//Varför krävs energi då rymdskeppet fått upp farten till nära ljushastigheten om den åker runt i vaccum? Det måste ju betyda att det finns en hel del gravitation eller någon slags motstånd som antingen drar den bakåt eller som hindrar den från att öka. Om man bara kommit upp i ljushastigheten så skulle man ju fortsätta i den farten rimligtvis eller?! //

Detta fenomen har bevisats experimentellt. Vid hastigheten 20 km/s, som med jordiska mått mätt är en mycket hög hastighet, har en kropp med vilomassan 1 kg endast ökat sin observerade massa till 1,000 000 0002 kg, vilket är en omätbar ökning.

Vid 0,8 c (= 80% av ljushastigheten) har den observerade massan för samma kropp ökat till ca 1,67 kg!

Vid 0,999c (=99,9% av ljushastigheten) har den observerade massan ökat till drygt 22 kg!!!

/Jag tänker på en gammal vän till min man och mig och hans rumskamrat, en kvinnlig. De var båda oerhört duktiga på att studera. Jag var inte alls lika duktig på att studera som de överhuvudtaget. Jag älskar att läsa och lära mig, men bara det som passar mig just då. Jag är urusel på att lära mig utantill, vilket många i Frankrike verkar vilja att man gör. Därför kan jag inte bli civilingenjör och sådant, tror jag inte i alla fall.  Jag är däremot bra på sammanhang och förstår samband, logik, och att analysera och förstå hur allting hänger ihop, som en helhet och hur man påverkar och hur saker påverkas, konsekvenser och orsaker. Vad kallas en sådan person och vad jobbar en sådan med? //


Ps. För övrigt är allting energi. Allting är ljus. Det vi äter är ljus. Det vi dricker är ljus. Ord är ljus. Ljud är ljus? Eller är det? Ds.

I en nyligen publicerad artikel kan vi läsa att ljud nu kan konverteras till ljus men bara ljus som är mellan mikrovågor och infrarött ljus. Subhanallah.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar