fredag 20 februari 2015

Matematik och historiaskola med multinationella språkJag vill starta en skola där varje konstnärligt ämne har en lärare som talar ett annat språk. Han eller hon ska undervisa i det ämnet på sitt modersmål samt i matematik och historia på sitt modersmål.

Tanken är att man senare ska kunna gå tillbaka till äldre källor och läsa på originalspråket.

Idrottslärare undervisar teknisk idrott på italienska, samt matematik och idrottshistoria på italienska.
Konst, form- och design, teknisk bild, tekniskt mode- och arkitekturläraren undervisar i det ämnet på arabiska, samt matematik och konst- och designhistoria på arabiska.
Teknisk trä- och syslöjd undervisas på kinesiska, samt slöjdhistoria och matematik undervisas på kinesiska.
Teknisk dataprogrammering, dokumentation, film och media undervisas på engelska, samt matematik och data- och filmhistoria.
Teknisk fysik, matematik och fysikhistoria undervisas på ryska.
Teknik, historia, matematik och teknikhistoria undervisas på japanska.
Teknisk kockskola undervisas på franska och kulinarisk historia likaså.
Teknisk teater och musik (inklusive retorik) undervisas på grekiska och teater- och musikhistoria.

  • Varje språklärare får också tid att undervisa i sitt modersmål, d.v.s lära ut att läsa och skriva. 
  • Varje konstnärligt ämne har alltså en förankring i sin historia, vilket kommer att synas i teori och praktik i form av praktisk erfarenhet i kombination med teori och sedan uppvisning av något slag.
  • Fokus ligger i synnerhet på den tekniska biten.  


På svenska undervisar man i litteratur, religion, matematik, historia, fysik, kemi, biologi, geografi och samhällskunskap.

Varje år har man ett tema t ex arkeologi, arkitektur, öknen, renhet, myggor, vatten, spiraler, tsunamis, odling, nanoteknik och kärnfysik.

Man undervisar varje år i källkritik, vilket är avgörande för skolans fokus.

Den värld vi lever i är resultatet av allt som skett fram till nu. Kunskaper i historia hjälper oss därför att förstå varför världen ser ut som den gör. Studier i historia ger också perspektiv och kunskap till att tänka kritiskt om vårt förflutna, oss själva och vår samtid.

Tävlingar i alla ämnen anordnas liksom utställningar, seminarier, filmer och dokumentation i form av böcker, artiklar, fotografier.

Matsalen erbjuder vegetarisk lagad mat, råkost och sallad, vegetariska soppor, samt frukt. Vi erbjuder inte mat lagad på sädesslag (ris, vete, korn, råg, havre, majs) och inte heller mjölkprodukter. Vi serverar inte heller sockerbaserad mat. Vi serverar veganmat och vegetarisk mat, därmed ej fisk, ägg, kyckling eller kött.

Skolan tar emot elever som är studiemotiverade, eftersom undervisningen sker i hög takt. Vi har högt i tak i form av tolerans mot olika tro, vetenskap, bakgrunder och etnisk tillhörighet. Vi välkomnar alla.

Lärarna är utbildade och helst 50+ så att man får en kontinuitet i utbildning och ett lugn (ingen föräldraledighet och sjuka barn som behöver tas om hand stup i kvarten).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar