fredag 20 mars 2015

Tro = tänkesätt; Hur tänker du, dvs vilken tro har du?

Tariq Ramadan - är han bara Muslim eller också Mu'min?


Det är skillnad på att vara Muslim och Mu'min, dvs troende.

En muslim underkastar sig Allahs lagar utan att tänka närmelsevis på dem, utan att förstå, utan att reflektera över någonting. De tror och gör som Allah säger. Deras tänkesätt är helt och hållet styrt utifrån vad som uppenbarats i Koranen och hadither, utan att tänka så mycket på dem. De vill ofta ha regler och lagar och att de ska vara svarta och vita. Inga nyanser, för det kräver tankemöda.

En mu'min, enligt min egen definition, är en person som är en sann troende. En tro formas utifrån ens tänkesätt. Ens tankar påverkar hur man tror och föreställer sig om människor och världen och universum och hur den fungerar. När man börjar förstå hur saker och ting fungerar formas tänkesättet utifrån detta och skapar det vi kallar tro. En Mu'min har en mycket starkare och beständigare tro än en muslim, men behöver inte nödvändigtvis vara bättre än en muslim. En muslim kan vara bättre än en Mu'min om han eller hon 100% följer islam, men tro inställer sig i hjärtat på den som börjar reflektera över livet, religion, vetenskap m.m, vilket gör att denne har mycket starkare principer, och karaktären och moralen följer därutav. Han eller hennes personlighet formas utifrån hennes tro och tankesätt.

Grundkurs och avancerad kurs

Man kan säga att att vara muslim är som att gå en grundkurs, du förstår grunden, utan att fördjupa dig, medan att vara mu'min är som att gå en avancerad kurs, du sätter dig in och förstår hur och varför saker och ting är som de är.

Icke-muslimer vs muslimer/mu'min

När en icke-muslim frågar en Muslim om saker och ting i islam svarar muslimen att svaren finns i Koranen och i hadither. De hänvisar dit.

När en icke-muslim frågar en Mu'min säger han eller hon att visserligen finns svaren i Koranen och hadither, men vi har en tredje skapelse, Universum som vi också måste reflektera över. De reflekterar över varje mening, över varje vers och varje ord i Koranen och hur allting hänger samman. De fördjupar sig i olika delar och försöker förstå ursprung, källor, och forskar och söker efter svar. De vill förstå "Varför"!!

Så när en icke-muslim frågar en Mu'min om någonting brukar han eller hon få ett tillfredsställande svar, medan om han eller hon frågar en Muslim brukar han bara hänvisas till en bok.

Så,

Vilken av dessa är du?

Hur bevarar man sin kropp intakt i graven?


Jag vill ha ljus i min grav när jag dör. Och jag vill liksom Hamza Ibn Abdul-Muttalib även kallad för Allahs lejon, Asad Allah, att min kropp bevaras oförstörd i min grav, det är min längtan och min önskan. Men hur gör man?


1968

1968 präglades i västvärlden av en rörelse som utlöstes av studerande ungdomar i flera länder. Det var efterkrigstidens barnkullar, som nu nått övre tonåren, och vände sig mot det etablerade samhället. Hippie och flower power, samt Vietnamrörelsen, blev symboler för deras generation. Min mamma var bara nio år vid den här tiden och gick i tredje klass. Hon var helt omedveten om vad som pågick i världen, både den yttre och den inre.

I Saudi-Arabien arbetade en professor eller om det var läkare. Så här berättar han om en märklig sak.

"En fredag gick jag till Medina Manawra för Zayarat. Jag arbetade där med en läkarkollega. Denne läkare blev sjuk och många patienter väntade på honom. Läkaren bad mig därför att se efter hans patienter.

En gammal man kallade på mig för att jag skulle titta till en patient på berget Uhud.

Efter att jag undersökt patienten tog den gamla mannen mig till Hazrat Hamza's (ra) grav och berättade det här:

"För femtio år sedan var Hazrat Hamza's (ra) grav nere i floden. En gång började det regna häftigt och hans grav blev översvämmad av vatten. Meckas sharief drömde att Hazrat Hamza (ra) berättade för honom att vattnet störde honom och att problemet behövde fixas. Sharief Mecca (Meckas Sharief) rådgjorde med andra lärda/vetenskapsmän och bestämde sig för att gräva ur graven och det stämde att den var översvämmad.

Hazrat Hamza (ra) skulle bli begravd på en högre höjd. Jag var en av gravgrävarna.

Medan vi höll på att gräva råkade en av oss av misstag slå till Hazrat Hamza's (ra) kropp (takhna/takhni) och han (Hazrat Hamza (ra)) började att blöda.

Alla som var där blev förvånade och uppspelta. De satte på bandage på såret för att stoppa blödningen.

Kaffan var fortfarande kvar på andra sidan kroppen och blodet från såret var fortfarande färskt. Ett öga saknades och öronen var avhuggna, magen var skuren (chaak). Alla som var närvarande gjorde därför "Zayarat" för Hazrat Hamza (ra). De flyttade på honom så som han var till den högre belagda graven och blev återigen begravd.

Källan till berättelsen är en arabisk bok med transkriberad titel: "Maut/Adhab e qabar kai lebartanaak manaazir wa waaqyaat" och är skriven av Professor Noora Mohammad Sahib Noor.

Drömmar

Jag drömmer ofta. Ibland till och med klardrömmar. Drömmar är en indikation på var man är i livet och vad som väntar en. Det är en plats där döda och levande träffas. Det döda säger stämmer, för de är i sanningens verklighet där lögn är förbjudet. Jag har sällan drömt om änglar och lärda personer och aldrig om sahaba. Jag önskar att jag gjorde det eller ännu hellre om profeten Muhammad.

Så, hur ska jag göra för att få som Hamza (radi allahu anhu), en intakt kropp?

Hamza ra) visade stor integritet och ville ha rättvisa. Han visade mod och styrka. Han kunde hämnas, men hämnades inte. Han deltog i kampen för rättvisa och fred. Han gjorde allting med stort mod. Han dog på fältet. Änglar tvättade hans kropp.

Hur får man änglar att tvätta ens kropp?

Läs mer om Hamza här.


onsdag 11 mars 2015

Allahs 99 namnShaytan och de som bestämmer kan ta kontroll över dig eftersom du känner dig deprimerad, ledsen och frustrerad/arg. Sluta vara arg och börja kämpa för att få inre glädje så kommer de inte att kunna påverka dig det minsta.

Det finns de som gör dhikr. När man läser någonting och upprepar det och fokuserar på det kommer det inchallah att manifesteras. Hur, allahualem, men det gör det inchallah. 

Masaru Emoto har forskat i att avsikter och tankar och ord påverkar vatten. Varför skulle då inte dessa påverka en själv. Kanske är det så att när man säger Allah ofta, så renar den ens celler och när man säger As-salam, så blir cellen lugn och man kan börja läkas och när man säger Al-Mu'min så känner cellen säkerhet vilket tar bort rädsla och man börjar bli modig eller om man säger Al-Aziz så blir cellen en powercell, som superman och man blir självständig och får respekt. Cellen blir stark. 

Här är en lista på ett antal namn (inte alla) och hur jag har, eller hur man kan tolka och använda sig av Allahs 99 namn inchallah. 

99 namn

Du blir mer spirituell och ren – Allah när: ofta.
Du vill bli ren och frisk i skelett, rygg och ögon – As-salam
Du är rädd på natten, eller att pengarna ska ta slut eller att du ska få skulder som du inte kan betala tillbaka, eller att rädsla och ilska ska uppstå i hjärtat hos dig eller andra – Al-Mu'min (The Granter of Security) D//Detta är också det som en sann troende är och gör – skyddar sig själv och andra//
Du vill bli ren i hjärtat och i kroppen och frisk – Al-Muhaymin (The Protector)
Vill du bli självständig och att folk ska ge dig respekt och lyssna på dig, att folk ska sluta kalla dig för svag och att deras syn på dig ska ändras – Al-Aziz (The Mighty)
Om du är rädd för myndigheter och samhället, för de nära och kära – Al-Jabbar (The Compeller)
Om du inte får gjort någonting och inte får klart någonting, eller du måste hela tiden underhålla och göra om – Al-Mutakabbir (The Majestic, Supreme in Greatness)
Om du vill ha saker och att the law-of-attraction ska genomföras snabbare – Al-Khaliq (The Creator)
Om du vill få saker gjorda och folk som hjälper till – anställda/tjänare/hjälpsamma människor /->> Doua för Hayer och Fraj// Om du är barnlös och vill ha barn – Al-Baari' al-Musawwiro (The Maker and the Shaper)
Om du vill ha vackert runtomkring dig och vill bli snygg och sexig– Al-Musawwiro (The Fashioner of forms, The Shaper)
Om du vill göra saker och få folk att acceptera och förlåta dina dumheter och acceptera dina idéer samt att du glömmer och läker ditt hjärta på gamla groll– Al-Ghaffar (The Forgiver)
Om du är rädd för döden – Al-Qahhaar (The Subduer)
Om du är fattig – Al-Wahhaab (The Bestower)
Om du är svag, sjuk och fattig och vill bli stark, äga mark, hus och köpa en massa saker – Ar-razzaq (The Provider)
Om du vill se vad tro verkligen är och ändra ditt tänkesätt samt att folk runtomkring ändrar sitt tänkesätt och om du vill ta bort hinder som finns i vägen i form av Nej-sägare (så att du blir glad och hjärtlig) – Al-Fattaah (The Opener, The Judge)
Om du vill lära dig språk flytande, Koranen, hadither, hur man övertygar andra, hur världen ser ut m.m. matematik, fysik, business etc – Al-Alim (The All-knowing)
Om du är rädd för att flyga, åka båt, dö, att bli skadad etc. - Al-Qaabid (The Withholder)
Om du vill ha överflöd med pengar och investeringar och bli totalt självständig – Al-Baasit (The Expander)
Om du vill bli skyddad mot Shaytan, Illuminati, myndigheter, människor som hatar islam, folk som ser ner på kvinnor, familjen som inte vill att du ska göra någonting (för de är rädda) – Al-Khaafid (The Abaser)
Om du vill få minimalism att verka i ditt liv och få bort saker som slösar din tid – Ar-Raafi' (The Exalter)
Om du vill nå dina mål i livet och efter döden – Al-Mu'iz (The Bestower of Honor)
Om du vill skratta och och känna dig älskad och känna sann kärlek och happiness – Al-Baa'ith (The Resurrector)
Om du missar böner hela tiden, har ont i magen och känner dig deprimerad och trött, om du vill få ditt schema att gå smidigt och lätt och folk runtomkring dig t ex barn, man och släktingar ska lyssna på dig utan att grina – Ash-Shaheed (The Witness)
Om någon varit orättvis mot dig ekonomiskt, eller om saker och ting blivit stulna, eller om du vill veta sanningen och få sanningsdrömmar och träffa människor som säger sanningen – Al-Haqq (Sanningen)
Om du är rädd för Allahs jordbävningar, 50 tecken innan domedagen, döden etc. - Al-Wakeel (The Trustee, The Ultimate Trustee, The Disposer of Affairs)
Om man är offer eller förtryckt – Al-Qawiyy (Bra att ha när man möter folk och ska sälja, resa etc. )
Om du har lätt för att bli arg, deprimerad eller dylikt och det går ut över dig själv och andra – Al-Waliyy (The Patron, The Protector)
Om du har svårt att sluta tänka på vissa saker eller svårt att sluta äta socker eller röka, eller svårt att få företag att starta och utvecklas, eller har svårt att vakna på morgonen och be Al-Hameed (The Praisworthy, The All-Praised)
Om du vill att the-law-of-attraction ska ske ännu snabbare – Al-Muhsee (The Reckoner)
Al-Mateen och Al-Mubdi (Brösten kommer svälla av mjölk och fostret kommer att utvecklas starkt och friskt) (The firm, The firm onw, The Authoritative + The Originator)
Om något saknas i ditt liv – glädje, hopp, kärlek, pengar etc. - Al-Mu'eed (The Restorer)
Om du inte får barn eller om du är väldigt sjuk eller om du vill läka din kropp och ditt hjärta – Al-Muhyee (The Giver of Life)
Om du har svårt att kontrollera ditt sätt att tänka eller det inte gynnar dig och du vill att Allah ändrar ditt tänkesätt – Al-Mumeet (The Giver of Death)
Om du vill att din aura och din Nur ska bli starkare och mer balanserad och göra saker som håller länge och som håller ända tills efter döden (böcker, skolor, organisationer, moskéer, byggnader, etc. ) – Al-Hayy (The Ever-Living)
Om du vill hjälpa folk med service, pengar, saker, idéer, lösningar och få bort depression, motvilja, hopplöshetskänslor, frustration och fattigdom – Al-Qayyoom (The Self-Subsisting Sustainer of All)
Om du vill hitta Din väg, den bästa, genom livet där allt du önskar sker i livet och efter döden – och där the law-of-attraction fungerar snabbare och du får möta människor som kan ge vad du behöver i form av pengar, välstånd, idéer, mentorskap människor som är lyckliga, rika, har starkt och gott tänkesätt och god tro, människor som är starka, med stark aura och som skyddar sig varje dag och natt med bön och duah och sitt tänkesätt etc. – Al-Waajid (The Finder, The Self-Sufficient, The All-Perceiving)
Om du vill känna eufori och balansera dina hormoner och återfå glädje och hälsa och du vill ha en stark aura där den röda, orange och gula är balanserade och starka tillsammans med de andra och där binjurarna börjar fungera igen och läkas – Al-Maajid (The glorius)
Om du vill minska på stress och ändra ditt tänkesätt – Al-Waahid
Om du vill säga sanningen utan att skada dig själv och andra, om du vill säga sanningen så att den kan gynna andra, om du vill känna eufori, förälskelse och att allting känns lätt i livet – As-Samad (The Eternally Besought)
Om du känner dig frustrerad och vill hitta en lösning eller vill få folk att bli rättvisa eller du vill få någonting gjort och att det blir klart – Al-Qaadir (The Omnipotent, The Able)
Om du på morgonen känner att du inte vill göra någonting och vill få gjort allting– Al-Muqtadir (The Powerful)måndag 9 mars 2015

Utmaning - att fokusera på glädje, äventyr, research och att säga YES! till saker


Mitt fokus är att fokusera på sista gången jag kände glädje, äventyr, gjorde research och sade ja till någon aktivitet.

Sedan följa med the flow.

Jag vill ha en massa saker och äga och bli skuldfri. Men jag vill också bara lägga mig i sängen och sova. Så vad händer de närmaste dagarna och den närmaste tiden? Det får vi se.

Huset är smutsigt och det droppar in från taket. Barnen mår bra och är varma och mätta. Jag behöver inte oroa mig för maten den kommer alltid. Jag behöver inte oroa mig för så mycket alls, mest bara ligga här för min man tar han om mig och min son som kräver uppmärksamhet, stimulans och mat.

Jag vill skriva och lyssna på Abraham Hicks och på människor som får mig att skratta.

Vad kommer ske och lyckas jag hålla mig glad och hitta äventyret och utmaningen?

Det jag måste göra och som hör till least resistance är att sova.
Sömn är a och o.
Le.
Andas och slappna av.
Uppskatta - säga alhamdolillah, är avgörande eftersom det får dig att stanna kvar i den goda känslan.
Gör minsta möjliga
Tänk på sista gången du var skuldfri, sista gången du låg i sängen, sista gången du ägde någonting, sista gången du läste någonting, sista gången du kände att du var på väg och uppåt.

Varje gång jag lyssnar på fem timmar av Abraham Hicks är det som jag varit på en av hennes föreläsningar och betala 4400 kronor. Visst känns det bra att det kommer så lätt till mig?

Inte förrän din väg är klar, stanna upp och slappna av - det finns inget att göra förrän du mår bra.


Är monogami den idealiska representationen till ett romantiskt förhållande?


Så här ska en muslim tänka - Min tro kommer först, före ens partner!


Energy goes where attention flowsFramgång, hälsa och välstånd kommer ur fem saker:

En tänkesätt dvs trosystem (Shahada), 
Fasta (och den mat man äter), 
Resor (vallfärden) som har många fördelar
Samt två ekonomiska aspekter: zakah och saddaqa.
Zakah distribueras bland samhällsindividerna för att hjälpa dem som är svagast i samhället. 
Saddaqa är både att ge pengar men också saker och vänlighet som t ex ett leende m.m. Detta stärker ens lycka och moral i samhället och förenar människor. Minimalism är här avgörande a och o.

Detta är mitt trosystem och det står jag för.

Hur världen sedan ser ut är sex saker:

Det de flesta upplever är en illusion, det är inte verkligheten. 
(1) Det finns vägledning i form av uppenbarelser (bland andra Koranen), (2) änglar (ljus) och shaytan (ljus/eld) Shaytan är när förknippad med Iliuminati). (3) Det finns ett tänkesätt som gynnar en själv och andra (tro). (4) Profeterna och andra människor som hjälper oss, (5) kunskapen om att livet inte är slut i och med döden utan fortsätter (Domedagen) och  (6)det som kallas ödet (det vi kan påverka och det vi inte kan påverka). 


Vad skulle DU göra om du visste vad verkligheten var?

lördag 7 mars 2015

Röd, orange, gul, grön, blå, lila, violett, vitJag har ofta ont i ryggen och det är vid mitt röda, orange och nu gula chakra.

Varje färg motsvarar en del av kroppen. Röd, orange och gul motsvarar könsorgan, binjurar och njurar samt mjälten.

När dessa inte mår så bra kommer man att känna sig trött.

Har man hormonell obalans i kroppen kommer ens könsorgan att försvagas vilket försvagar den röda färgen. Detta kommer därmed att försvaga ens mod men också ens fysiska, emotionella och spirituella energi. Man vet att man har en stark röd färg och att man är i balans när man vill engagera sig i fysiska aktiviteter och vara fysisk med andra.

Ens passion och uthållighet är stor och man vill göra en massa saker. Man vet att man har en stark röd färg när man överkommer hinder i livet med lätthet oavsett om det gäller livet, arbetetet eller relationer.
Man vet att ens röda färg är stark när man får saker och ting gjort. Om man känner att man hela tiden blir hindrad kommer den röda färgen att försvagas. Om man får en idé och sedan inte kan omvandla den till handling på grund av annat ansvar, tid eller dylikt kommer ens röda färg att försvagas och därmed kommer man att få hormonell obalans i kroppen.

När den röda färgen är i obalans kommer ens sinnen inte att fungera som de ska. Därför är det viktigt att omge sig med människor som livar upp sinnena igen.

Juveler och kläder samt möbler kan man omge sig med som är röda för att stärka ens vibrationer.

Har man en god mental, fysisk, emotionell och psykisk hälsa ändras inte den röda färgen lätt. Om man däremot har försvagat sig fysiskt genom aktivitet, barn, stress m.m. kan auran bli för mörk. Detta vet man om man blir för aggressiv, verbal, arg, manipulativ och kanske till och med tänker för stora visioner och handlingar som man vet att man inte kommer att klara av.


Abraham Hicks får dig att må bättre!Varje dag innan igår mådde jag inte så bra men från och med den här dagen kommer jag att fokusera på det jag kände den dagen, så att jag kan må så i framtiden med.

Jag ska börja leta efter nya omgivningar och börja försätta mig i sådana situationer där jag kan upptäcka att jag mår bättre.

Istället för att lägga skulden på mig själv eller andra ska jag tillbringa tid att be och sedan fokusera på att må bra och det gör jag genom att fokusera på den senaste gången jag mådde bra.

Du behöver inte ge all din uppmärksamhet åt din nuvarande situation. Du kan delvis hänge dig åt andra känslor och minnen som känns bra. Det ger antingen rädsla eller hopp. Du distraherar dig lite och du kommer så småningom att må bättre eftersom cellerna börjar få den energi den behöver för att läkas.

Min situation är att jag är ansvarig för min goa son som inte har samma mål som jag just nu.Han är nio månader gammal.

När du är glad, då kan inte det som inte är glädjefyllt komma nära dig.

/Jag är inte glad, och därför gråter barnen och bråkar runtomkring mig/

Varje gång det är dags för bön, tänk att det är dags att fokusera på att må bra, visualisera vad du vill ha och fira det direkt, vänta inte på att det ska hända på riktigt. (How is your party going? They don't want to hear your success.)

Jag är glad för att jag vill känna mig glad. När jag inte är glad tänkte jag gladare tankar så att jag så småningom blev glad igen.

Du är var du är kring pengar på grund av dina känslor inför pengar, på grund av din uppfostran kring pengar och dina föräldrars känslor kring pengar.

Varför vill du ha pengarna? Jag vill köpa mark, hus, företag. Varför vill jag ha det? För att kunna påverka hur människor känner och tänker. För att hjälpa dem må bra. För att hjälpa mig att må bra. För att komma ut mer. För att träffa människor. För att ändra på samhället. För att ändra på tänkesätt. För att ta hand om människor som inte har pengar så att de kan äta bra. Jag vill starta ett företag där jag kan äta ren mat, Raw food. Jag vill kunna sola mig utan att folk omkring mig. Privat. Jag vill avlasta människor och ge dem hälsa och lära dem fokusera. Jag vill ge dem möjlighet att välja i livet. Det är inte mitt jobb, men det är det jag önskar. Jag vill kunna äta vad jag vill igen. Jag kunna skriva och påverka människor utan distraktioner. Jag vill göra research, resa runt och dokumentera och göra investigations, t ex intervjua människor och ta reda på vad som ligger bakom allt som sägs på tv. Jag vill träffa de som har en stark iman och som har nur kring sig. Jag vill vakna och upptäcka en annan värld som gör mig glad.

Egna tankar kring detta:

Fasta gör mig ren och frisk. Bön är tid att uppskatta och välsigna och läka och be om saker och stärka din energi och ditt ljus och din sköld och att fokusera på att bli glad. Vallfärden renar hela dig som om du var pånyttfödd. Zakat renar dina pengar. Saddaqa och att ge bort saker och pengar och leenden renar också pengarna och dina saker. Minimalism renar ditt sinne och tar bort slaveriet. Du är en slav till varje sak du äger, så ju mindre du äger desto färre behöver du vara slav åt. Ju fler barn du har desto mindre behöver du serva dem och desto gladare blir du. Ju mindre pengar du har desto mindre oro har du för att tjuvar ska ta dem och för att människor ska bli svartsjuka, vilket kan påverka dig negativt. Att vara med människor som gör en glad, gör dig gladare och då blir livet lättare. Att göra sig av med saker gör en gladare och mera tillfredsställd. Att ge till någon som har det sämre än dig och skämma bort dem med uppmärksamhet, saker, kakor m.m. skapar också gemenskap.

fredag 6 mars 2015

Vem är Johan Nyhus?Efter att ha läst Frida Boisens inlägg i Expressen kan man ju undra vilka det är som tar besluten i vår stad. En av dessa är Johan Nyhus.

Rikskrim utreder nu Johan Nyhus för korruption efter en anmälan gjord av polisen själv.

Han är ansvarig för västlänken som ska byggas vid korsvägen som är toppen för Göteborgs illuminatipyramid.

Han kan vara viktig att hålla ögonen på.

Tyvärr, men föga förvånande, läggs förundersökningen ned 5 mars.

Kammaråklagare Johan Lindmark är härmed med på listan över personer som jag tror har något med Illuminati, Bilderberggruppen att göra.

Flera svenska personer är officiellt med i Bilderberggruppen bland andra Carl Bildt, Löfvén, Borg, Jacob Wallenberg.

Men vem håller koll på Göteborg?

Vad finns under korsvägen?I varje större stad finns det en pyramid med en uggla som formas av vägar och byggnader.

I Göteborg finns det en pyramidformad förgrening som börjar vid korsvägen och går längs med Södra vägen och Skånegatan. Den landar ovanpå vallgraven som märkligt nog inte går runt eller rakt, utan i sick-sack-form, precis som en krona.

Jag vet också att det är dyrt att bo inom vallgraven och nära korsvägen.

Jag har också sett statyerna och känner till en mängd symboler lite här och där i Göteborg som om man synar de lite närmare kan härledas till Illuminati, Bilderberggruppen och Shaytan.

Jag undrar vad som försiggår i Göteborg och vilka det är som bor inom vallgraven.

Jag undrar också om det sker försvinnanden av barn och vuxna regelbundet därikring. Vad händer egentligen bakom lykta dörrar?

Vi har många symboler som går tillbaka till s.k. havsgudar m.fl. Poseidon finns både som staty och som byggföretag.

Jag undrar också över alla gatunamn och personer som är bakom dem. Många kommer ffån 1800-talet och var framstående män. Men deras bakgrund?

Det blir ingen biltunnel under korsvägen och de hade inte otur de som planerade korsvägen som Peter Hjörne säger på GP, utan den är helt i sikte med den planering som gjordes. När är dock min fråga, när gjordes planeringen?

Hur gamla är byggnaderna vid korsvägen?

Korsvägens namn härstammar från innan 1785.Anteckningar från David Ickes föreläsning om Reptiler, på islamiska språket kallad Shaytan


David Icke och Reptilerna. 

Här är mina anteckningar över nyckelord och nyckeltankar som jag uppfattat från föreläsningen. (Detta är andra gången jag lyssnar på en av hans längre föreläsningar)

Sedan urminnes tider har källan till vår skapelse påmint oss om Shaytan. I Koranen har vi endast en del om den informationen, men vi förstår den med den andra skapelsen, den som går från texten till det vi har runtomkring oss. Vittnesmål, historier, källor, texter, ”verkligheter” eller skildringar om dem osv. Smycken, statyer och andra saker påverkar oss mer än vad vi anar. Våra drömmar berättar oss sanningen men kan också vara påverkade antingen av oss själva eller av shaytan eller jinn.
Vi lever i en illusion av kungar, presidenter och vetenskapsmän som vi litar på. Ibland har människor lyckats förändra dessa, men hur lyckades de? Vad eller vilka låg bakom och vad var avsikten till deras försvinnande? Varför vann Napoleon kriget? Varför vann vissa människor ledarstatus? Vilka låg bakom?

Man skulle kunna säga så om alla människor som lett andra människor under historien, men man måste se till andra källor med.

Look behind the obvious!! beyond the narrowness of your comprehension!
De som drömmer om ormen, drömmer om shaytan.
Babylon-don, centrum för våra shaytan.
The nights templar – finns där med.
Bilderberger group Miljöprogram – nästa styrningsmetod!
Satanist childraper – he must be mad!!!

4% har reptilian eyes iridology
De tittar igenom dig för att se vem som är med mig!
Medvetande – hjärnan o känslor
Reptilhjärnan och rädsla – var inte rädd Koranen – för då kommer shaytan kunna utnyttja dig och påverka dig- du är ledsen och ser på film och musik för att ändra på dina känslor och därför kan dessa som gör de filmerna påverka dig omedvetet och sedan hypnotisera dig med illusioner. Du tror att det de visar kommer ge dig de känslor du vill ha, för du känner så för

How do you know what you know?

I pray, I read the Qur'an and I ask for guidance.
Symbolism – museum (krig m.m.)
Bilder på människor!

Var är alla dessa i Tunisien?

Kreditkorten vi fixar datorsystemen, så hur mycket du än spenderar kommer det aldrig att registreras. Det är så vi får våra pengar.
De sanna styrarna i världen är Shaytan och dess kumpaner som använder presidenter m.fl som marionetter.

(Varför vill de det?)

De verkar bråka men egentligen är det bara ett spel för gallerierna.
De som deklarrerar krig krigar aldrig.
Krigen skapar stress, rädsla m.m. vilket de sedan använder för att påverka dem dit de vill.
Om vi slutar att prata om krig och att kämpa mot folk och försöker att bli vän med dem, kärlek, då kan de inte koda oss och de stänger av deras försök att påverka oss, för de når oss inte. Varje fredag ska vi läsa Surat al-Kahf för att få Nur som räcker ända till nästa fredag.
Masuru Emoto – vi påverkar vattnet med våra ord och våra avsikter. Vi påverkar oss själva med våra ord.
99 namn – vi påverkar oss själva med våra ord.

Därför känner vi som vi gör – för vissa ord påverkar varandra – för vi kan döda varandra med de ord och tankar och avsikter vi har, om vi inte skyddar oss mot det.
Betty Shine säger att vi kan skydda oss genom att ta på vatten på våra kroppar – då kommer det försvinna.
Mobiler -
Tv – det beror på vad som sänds ut, men det mesta är dåligt.
Monsters – spel och barnprogram.
RÄDSLA är den största faktorn – sluta säga nej för att du är rädd för folk och för vad som händer. Lägg din tro på den som säger sanningen och somkan hjälpa dig istället.

//MATEN påverkar – mediciner med//
De kontrollerar oss med medicinerna.