måndag 9 mars 2015

Energy goes where attention flowsFramgång, hälsa och välstånd kommer ur fem saker:

En tänkesätt dvs trosystem (Shahada), 
Fasta (och den mat man äter), 
Resor (vallfärden) som har många fördelar
Samt två ekonomiska aspekter: zakah och saddaqa.
Zakah distribueras bland samhällsindividerna för att hjälpa dem som är svagast i samhället. 
Saddaqa är både att ge pengar men också saker och vänlighet som t ex ett leende m.m. Detta stärker ens lycka och moral i samhället och förenar människor. Minimalism är här avgörande a och o.

Detta är mitt trosystem och det står jag för.

Hur världen sedan ser ut är sex saker:

Det de flesta upplever är en illusion, det är inte verkligheten. 
(1) Det finns vägledning i form av uppenbarelser (bland andra Koranen), (2) änglar (ljus) och shaytan (ljus/eld) Shaytan är när förknippad med Iliuminati). (3) Det finns ett tänkesätt som gynnar en själv och andra (tro). (4) Profeterna och andra människor som hjälper oss, (5) kunskapen om att livet inte är slut i och med döden utan fortsätter (Domedagen) och  (6)det som kallas ödet (det vi kan påverka och det vi inte kan påverka). 


Vad skulle DU göra om du visste vad verkligheten var?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar