fredag 20 mars 2015

Hur bevarar man sin kropp intakt i graven?


Jag vill ha ljus i min grav när jag dör. Och jag vill liksom Hamza Ibn Abdul-Muttalib även kallad för Allahs lejon, Asad Allah, att min kropp bevaras oförstörd i min grav, det är min längtan och min önskan. Men hur gör man?


1968

1968 präglades i västvärlden av en rörelse som utlöstes av studerande ungdomar i flera länder. Det var efterkrigstidens barnkullar, som nu nått övre tonåren, och vände sig mot det etablerade samhället. Hippie och flower power, samt Vietnamrörelsen, blev symboler för deras generation. Min mamma var bara nio år vid den här tiden och gick i tredje klass. Hon var helt omedveten om vad som pågick i världen, både den yttre och den inre.

I Saudi-Arabien arbetade en professor eller om det var läkare. Så här berättar han om en märklig sak.

"En fredag gick jag till Medina Manawra för Zayarat. Jag arbetade där med en läkarkollega. Denne läkare blev sjuk och många patienter väntade på honom. Läkaren bad mig därför att se efter hans patienter.

En gammal man kallade på mig för att jag skulle titta till en patient på berget Uhud.

Efter att jag undersökt patienten tog den gamla mannen mig till Hazrat Hamza's (ra) grav och berättade det här:

"För femtio år sedan var Hazrat Hamza's (ra) grav nere i floden. En gång började det regna häftigt och hans grav blev översvämmad av vatten. Meckas sharief drömde att Hazrat Hamza (ra) berättade för honom att vattnet störde honom och att problemet behövde fixas. Sharief Mecca (Meckas Sharief) rådgjorde med andra lärda/vetenskapsmän och bestämde sig för att gräva ur graven och det stämde att den var översvämmad.

Hazrat Hamza (ra) skulle bli begravd på en högre höjd. Jag var en av gravgrävarna.

Medan vi höll på att gräva råkade en av oss av misstag slå till Hazrat Hamza's (ra) kropp (takhna/takhni) och han (Hazrat Hamza (ra)) började att blöda.

Alla som var där blev förvånade och uppspelta. De satte på bandage på såret för att stoppa blödningen.

Kaffan var fortfarande kvar på andra sidan kroppen och blodet från såret var fortfarande färskt. Ett öga saknades och öronen var avhuggna, magen var skuren (chaak). Alla som var närvarande gjorde därför "Zayarat" för Hazrat Hamza (ra). De flyttade på honom så som han var till den högre belagda graven och blev återigen begravd.

Källan till berättelsen är en arabisk bok med transkriberad titel: "Maut/Adhab e qabar kai lebartanaak manaazir wa waaqyaat" och är skriven av Professor Noora Mohammad Sahib Noor.

Drömmar

Jag drömmer ofta. Ibland till och med klardrömmar. Drömmar är en indikation på var man är i livet och vad som väntar en. Det är en plats där döda och levande träffas. Det döda säger stämmer, för de är i sanningens verklighet där lögn är förbjudet. Jag har sällan drömt om änglar och lärda personer och aldrig om sahaba. Jag önskar att jag gjorde det eller ännu hellre om profeten Muhammad.

Så, hur ska jag göra för att få som Hamza (radi allahu anhu), en intakt kropp?

Hamza ra) visade stor integritet och ville ha rättvisa. Han visade mod och styrka. Han kunde hämnas, men hämnades inte. Han deltog i kampen för rättvisa och fred. Han gjorde allting med stort mod. Han dog på fältet. Änglar tvättade hans kropp.

Hur får man änglar att tvätta ens kropp?

Läs mer om Hamza här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar