fredag 20 mars 2015

Tro = tänkesätt; Hur tänker du, dvs vilken tro har du?

Tariq Ramadan - är han bara Muslim eller också Mu'min?


Det är skillnad på att vara Muslim och Mu'min, dvs troende.

En muslim underkastar sig Allahs lagar utan att tänka närmelsevis på dem, utan att förstå, utan att reflektera över någonting. De tror och gör som Allah säger. Deras tänkesätt är helt och hållet styrt utifrån vad som uppenbarats i Koranen och hadither, utan att tänka så mycket på dem. De vill ofta ha regler och lagar och att de ska vara svarta och vita. Inga nyanser, för det kräver tankemöda.

En mu'min, enligt min egen definition, är en person som är en sann troende. En tro formas utifrån ens tänkesätt. Ens tankar påverkar hur man tror och föreställer sig om människor och världen och universum och hur den fungerar. När man börjar förstå hur saker och ting fungerar formas tänkesättet utifrån detta och skapar det vi kallar tro. En Mu'min har en mycket starkare och beständigare tro än en muslim, men behöver inte nödvändigtvis vara bättre än en muslim. En muslim kan vara bättre än en Mu'min om han eller hon 100% följer islam, men tro inställer sig i hjärtat på den som börjar reflektera över livet, religion, vetenskap m.m, vilket gör att denne har mycket starkare principer, och karaktären och moralen följer därutav. Han eller hennes personlighet formas utifrån hennes tro och tankesätt.

Grundkurs och avancerad kurs

Man kan säga att att vara muslim är som att gå en grundkurs, du förstår grunden, utan att fördjupa dig, medan att vara mu'min är som att gå en avancerad kurs, du sätter dig in och förstår hur och varför saker och ting är som de är.

Icke-muslimer vs muslimer/mu'min

När en icke-muslim frågar en Muslim om saker och ting i islam svarar muslimen att svaren finns i Koranen och i hadither. De hänvisar dit.

När en icke-muslim frågar en Mu'min säger han eller hon att visserligen finns svaren i Koranen och hadither, men vi har en tredje skapelse, Universum som vi också måste reflektera över. De reflekterar över varje mening, över varje vers och varje ord i Koranen och hur allting hänger samman. De fördjupar sig i olika delar och försöker förstå ursprung, källor, och forskar och söker efter svar. De vill förstå "Varför"!!

Så när en icke-muslim frågar en Mu'min om någonting brukar han eller hon få ett tillfredsställande svar, medan om han eller hon frågar en Muslim brukar han bara hänvisas till en bok.

Så,

Vilken av dessa är du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar