måndag 8 juni 2015

Ta bort pollenallergi på 22 veckor!!

Svanar har inte problem med pollenallergier - de älskar sig själva
Det finns flera sätt att ta bort sin allergi. Men först och främst ska man se till att rena sig på alla sätt och vis men också sitt hem, sitt vatten, sin luft och sin mat, sina kläder, sina möbler och sin omgivning.

Därefter är det också viktigt att rena sig själv, sina tankar, sitt hjärta och sin energi.

Allergier och chakra

Om man har allergier betyder det att en del av ens liv är i obalans. Ens tankar är negativa. Men vilka tankar? Var i livet är det obalans? Vad fattas? Vad saknas?

Pollenallergier handlar om att fokusera på och öppna hjärtchakrat, medan matallergier handlar om att fokusera på navelchakrat, eller solar plexus-chakrat.

Hjärtachakrat

Känner man att sorg, hat, ilska, svartsjuka istället för ovillkorlig kärlek, strömmar till en kommer tankarna sedan att göra att sorg, hat, ilska och svartsjuka strömmar ifrån en med. Dessa tankar bygger sedan upp sjukdomar, i det här fallet pollenallergier.

Vilka relationer behöver förändras?
Försöker jag att kontrollera omgivningen eller låter jag de vara som de är?
Kan jag släppa taget om sorgen, hatet, ilskan, svartsjukan?
Kan jag början om från början, som om jag inte kände personen och vara trevlig mot mig själv, och andra?

Har man inte pollenallergier kanske man har andra sjukdomar:

- Hjärtproblem (alla typer)
- Andning (astma - du mår bättre när du djupandas och inte stressar)
- Armar (Du mår bättre när du simmar och dansar)
- Skuldror (reumatism)
- Händer (du mår bättre när du skriver)
- Diafragma (du mår bättre när du sjunger)
- Bröstet (Bröst/Amning/Cancer)
- Tymus (immunförsvaret och allergier)

Så man kan gå flera vägar. Dels kan man djupandas och inte stressa. Dels kan man röra på sig och sjunga och skriva. Men man kan också börja tänka på ens relationer till andra och ens relation till ens föräldrar, för de flesta relationerna är bara en förlängning på ens relation till ens föräldrar.

1. Var öppen med dina känslor. Skriv av dig dem. Prata med andra.
2. Lev i nuet, tänk inte på det förflutna eller framtiden.
3. Om du inte kan ändra på något, glöm det.

Fundera på vad du tänker om dig själv. Känner du att du duger? Titta på hur folk omkring dig känner. De känner ofta på samma sätt som du, även om det inte manifesteras på exakt samma sätt. Det kan vara en som är "framgångsrik" som gifter sig med en "nolla". Båda har dock någonting gemensamt, de båda tror att de inte duger. Den enda slår ner sig varje gång han försöker komma upp, och passar bara för att "hjälpa" andra att lyckas i livet. Den andre lyckas i karriären och blir framgångsrik, men detta bara för att han eller hon en gång bara blev accepterad som sådan, det var en överlevnadsstrategi. Man får belöning efter man lyckats. Ändå känner han eller hon aldrig att hon lyckats. Hon eller han känner sig misslyckad med allting. Ingenting duger. Ingenting blir riktigt bra.

Var ska jag börja? Gräv djupt..

Självkärlek och ovillkorlig kärlek till dig själv och andra

Skam och Skuld, Rädsla, dyrkan, Perfektionism.Alla är de lågfrekvenser. Dessa blockerar självkärlek och ovillkorlig kärlek och glädje.

Rädsla att inte bli älskad för den man är är den största rädslan. Att bli övergiven och inte omhändertagen.

Om man känner att man inte får göra det man vill, och att man hela tiden gör vad andra vill och att när man säger att man vill någonting så kommer en annan (förälder eller make/maka) och säger att du ljuger - du vill göra det som de tror att du vill göra eller så säger de att du kommer inte vilja det för du kommer bli besviken, gnälla och det kommer påverka den andre som inte orkar höra det, för han eller hon känner exakt likadant.

Du ber om hjälp, men ingen vill hjälpa dig. Varför ber du om hjälp? Kanske är det så att du själv inte vill göra någonting, du har skapat en livssituation som du inte vill underhålla. Kanske skaffade du en familj för att du trodde att du skulle bli mera älskad av andra. Kanske offrar du dig själv för att någon annan ska må bättre. Du tar på dig ansvar för andra, men det är du själv som tvingat dem att göra det, eller staten har tvingat dem eller dig att göra det.

När du börjar att älska dig själv, för du kommer inte älska dig själv förrän du slutar att hata dig, så kommer allergier försvinna. Hatet kommer av ett självförakt, för att du inte sätter gränser, för att du inte litar på dig själv. Självtillit är jätteviktigt för att bygga upp självkärlek.

Dhikr med Allahs 99 namn

Ett annat sätt för att stärka hjärtchakrat är att göra dhikr med Allahs 99 namn.

De som passar hjärtchakrat bäst är:

Vecka 1

Ar-Rahmaan (The Most Compassionate, The Beneficient, The Gracious). 100 gånger efter varje bön tar bort ett hårt hjärta och negligering (dvs känsla av att ingenting är meningsfullt, som baserat utifrån ens dåliga självkänsla och dåliga självkärlek). Du kommer att börja ta hand om dig själv igen.

Även:

Sjung med du städar och gör saker med dina händer för att stärka hjärtchakrat, t ex diska, keramik, skriva. Lära mig texter utantill: Halo. Andra sånger är Kristina från Duvemåla, Emil i Lönneberga och Främling med Carola m.m.

Ge extra kärlek till din man (som är din spegelbild - låtsas att det är dig själv du ger till) Säg "Jag älskar dig" till din äkta make/maka. Le mot dem. Säg deras fina smeknamn. Släpp garden. Börjar de ifrågasätta din kärlek, stå ut, gå därifrån, säg att det är så bara - Jag älskar dig för att du finns (inte för att du gör saker). Säg Jag älskar dig fem gånger om dagen.

Du kommer att ha lättare för att inte strunta i dina gränser. Ditt nej kommer att vara ett nej. Träna på att sätta gränser i alla relationer du har, inte bara familjen.

Säg: Det är inte okej! Så fort någon kränker dig, sårar dig eller gör någonting som gör att ditt hjärta känns tungt.

Sätt stopp för dig själv om du har för vana att reagera med ilska, fula svordomar och kränkande behandling.

Undvik all form av kritik, vare sig det kommer från din äkta make eller någon annan. Säg att det inte är okej att ge sin åsikt till dig just nu. Gå därifrån. Omvandla kritiken till en positiv aspekt av dig själv. Om du är lat - säg att du är bra på att koppla av.

Uppdatering 13 juni (fem dagar efter jag började). Jag har nu sagt Ar-rahman som jag ska. Jag har börjat att respektera mig själv, dra gränser och familjen har förändrats drastiskt. Lugn har ersatt frustration, irritation och ilska. Kärlek har ersatt hopplöshet och maktlöshet. Min man har börjat att fokusera på sin andliga resa igen. Det var 2 år sedan senast, och 15 år sedan vi tillsammans fördjupade oss spirituellt. Det känns lovande, hoppfullt och förväntansfullt. Jag har bara hopp inför nästa veckas utmaning då jag lägger till nästa övning och dhikr.

Vecka 2

Al-Ghaffaar (The Forgiver). Säg den 100 gånger efter Asr bönen och efter fredagsbönen. Detta hjälper dig att ersätta känslor av sorg och apati mot självkärlek, inchallah. (Yaa-Ghaffaaruu Ighfirli)

Prova någonting nytt du kan göra med händerna eller armarna.

Vecka 3

Al-Qahhaar (The subduer) Kärlek till den här världen och suktan efter människors kärlek till dig kommer att ersättas med Allah's ovillkorliga kärlek. Denna är en av de viktigaste.

Ta hand om dina armar och händer.

Vecka 4

Al-Fattaah (The Opener, The Judge) 70 gånger reciteras den genom att placera händerna ovanför bröstet. Allah kommer lysa upp ditt hjärta med ljus och ge dig ett nytt tänkesätt som går hand i hand med ovillkorlig kärlek till dig själv och till andra, inchallah.

Ta hand om ditt hjärta. Omge dig med grönt. Natur. Ät grönsaker.

Vecka 5

Al-'Aleem (The All-Knowing) Ofta. Ditt hjärta kommer fyllas av medvetande (Ma'rifah), ett högre och mäktigare sätt att älska, inchallah.

Vecka 6

Al-Mu'iz (The Bestower of Honor) Om du ofta känner dig skuldmedveten för att du tänker på dig själv i första hand, eller du är omgiven av människor som försöker att kontrollera dig och styra hur du tänker och vad du känner, så är den här viktig. Säg den 40 gånger efter Maghrib varje måndag och fredag, så kommer du att få lättare att sätta gränser och du kommer att få vara ifred, inchallah.

Vecka 7

Al-Wakeel (The Trustee, The Ultimate Trustee, The Disposer of Affairs) Denna är viktiga att säga om man inte har självtillit, och folk försöker att styra vad du känner och tänker. Bismillah, tawakaltu allah, la hawla wa la quatta illa Billah.

Vecka 8

Al-Qayyom (The Self-Subsisting Sustainer of All) Läs denna om du känner apati och sorgsenhet varje morgon inför dagen. Kanske har du valt fel i livet, du har valt utefter vad andra människor önskade (du önskade kärlek från dem genom att behaga dem med att uppfylla deras önskningar), så kommer du att börja få respekt och värdighet igen. Du kommer att börja respektera dig själv, sätta gränser och andra kommer att sluta att kontrollera dig, och sluta styra dig. Du kommer att ha lättare för att ta itu med de val du redan gjort i livet, som du kanske inte kan förändra på så lätt. Läs den ofta och gärna efter salat al-Fajr till soluppgången så kommer du att känna sig motiverad och inspirerad att ta itu med dagen.

Vecka 9

Al-Mu'akhkhir (The Delayer) Om man säger denna ofta kommer man att börja förlåta sig själv, man kommer förlåta andra och ovillkorlig kärlek kommer att ersätta känslor av apati, sorg, ilska, osv. Du kommer att bli din egen favorit och Allahs favorit, inchallah. Säg den 100 gånger varje dag.

Vecka 10

Al-Akhir (The Last) Om du vill att ovillkorlig kärlek ska stanna i ditt hjärta. Att du kommer att älska ovillkorligen. Att känslor av sorg och saknad och att du valt fel i livet kommer att försvinna och ersättas med självkärlek. Ditt tänkesätt kommer att förändras. Du kommer att må bättre inchallah. Säg den 1000 gånger dagligen.

Vecka 11

Al-Hakam (The Judge). Säg den under sista delen av natten. Ditt hjärta kommer att uppfatta hemligheter och lysas upp av ljus. Säg detta namn en fredagsnatt till du känner dig euforisk och extatisk. Ditt hjärta kommer att fyllas med manifestationer och inspirationer. Inchallah.

Vecka 12

Al-Lateef (The Most Affectionate, The Knower of Subleties, The Gentle) Säg den 133 gånger dagligen. Detta kommer att ta bort känslan av ensamhet. Gör Woudho och be 2 raka'at. Be om någonting, fokusera på det, och säg detta namn 100 gånger så kommer Allah att ge dig det du önskar inchallah.

Vecka 13

Al-Ghafoor (The Forgiving) Alla dina sorger och känsla av apati kommer att försvinna. Säg den 3 gånger när du är i Sajdah (Ya-Rabbigh-firli) så kommer alla dina negativa tankar försvinna inchallah.

Vecka 14

Al-Jaleel (The Exalted, The Majestic, The Revered, The Sublime) Om du säger denna kommer du att få bort känslor av skuld och skam och ersätta de med positiva tankar som ligger närmare ära och storhet. Om du känner dig värdelös och att du inte duger, är denna otroligt viktig att säga ofta, då den kommer att ersätta de känslorna med värdighet. Inchallah.

Vecka 15

Al-Kareem (The Generous) Om du säger denn kommer dina känslor av skam och skuld att ersättas med positiva tankar om dig själv. Du kommer att börja lita på dig själv. Andra kommer att börja lita på dig. Säg den innan du somnar. Alla kommer tänka gott om dig inchallah och du behöver inte vara rädd för att göra "fel"...

Vecka 16

Al-Wadood (The Most Loving, The Loving One) Om du säger denna 1000 gånger kommer Allah att göra att folk förstår dig och du kommer att förstå människor bättre. Empatin ökar. Kärlek och ömhet kommer att komma till dig och ifrån dig inchallah.

Vecka 17

Adh-DHahir (Dhaad - The Manifest) Om du säger denna 500 gånger efter Ishraaq-bönen kommer dina ögon och ditt hjärta att lysa upp (och läkas) inchallah.

Vecka 18

Al-Baatin (The Hidden) Om du säger denna 33 gånger dagligen kommer du snart att ta emot djupare hemligheter, och se, höra och känna saker du aldrig gjort förut. Ett starkt band av kärlek mellan dig och Allah kommer att etableras.

Vecka 19

Al-Barr (The Source of All Goodness, The Benign) Säg denna om du vill ta bort känslan av att bli älskad av människor och installera känslan av självkärlek och kärlek från Allah, ovillkorlig kärlek. Säg den ofta.

Vecka 20

Dhul-Jalaali Wal-Ikraam (Majestic and Benevolent, Possessor of Majesty and Honour). Säg den ofta om du byta ut skamkänslor och känslor av att du inte duger någonting till och känslor av att du är värdelös mot känslor av ära, värdighet och självberoende. Inchallah.

Vecka 21

As-Saboor (The Patient One) Säg denna 1020 gånger så kommer Allah att göra ditt hjärta lätt och nöjt. Inchallah.

Vecka 22

Allah (The Name of Allah) Säg denna 1000 gånger dagligen så kommer all oro och osäkerhet att försvinna. Du kommer att ta bra beslut och ditt tänkesätt kommer förändras mot det bättre, inchallah.

Om du har gjort detta under 22 veckor borde pollenallergier och även dammallergier och astma och andra sjukdomar vara borta. Hjärtat borde slå friskare. Du kommer att sjunga bättre och djupare. Du kommer att andas djupare och du kommer att känna dig piggare och mer levande inchallah. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar