måndag 30 november 2015

Vetenskapens är snart ikapp religionen

Jag har under lång tid en stark längtan efter att analysera och översätta/tolka Koranen till svenska på ett helt nytt sätt. Inte bara Koranen utan även hadither och andra muslimska källor.

Jag har en ny förståelse för islam och vem Allah är och vad som är meningen med livet. Den är densamme, men mera fördjupad. Jag känner mig starkare och mer troende än någonsin och jag vill dela med mig av alla mina kunskaper.

Allt som finns, som existerar, består av vibrationer och rörelse. Ingenting är statiskt. Allting rör sig mer eller mindre långsamt eller snabbt.

Det vi har uppmätt har vi skrivit om i FYSIK, KEMI, BIOLOGI och TEKNIK. Vetenskapen är snart ikapp religionen.

Den kunskap som vi har idag, som vi kallar för vetenskap, är inte lika stor som den kunskap vi har inom religionen. Det vi inte tidigare kunnat göra är att mäta den kunskap vi hade inom religionen, men vi kommer närmare och närmare för dag som går.

Inom ljusspektrat går vi från Rött till Indigo. Rött vibrerar långsamt jämfört med Indigo. Infrarött skiljer sig från X-strålar och Gammastrålar. Det vi kallar dessa inom andliga kretsar är att vi höjer vibrationen och ökar frekvensen. För allting, till och med dina tankar, känslor och din kropp vibrerar.När man i islam talar om saker som är halal/rekommenderat och sunnah, är det sådana saker som höjer din frekvens.
När vi talar om sådant som är haram/förbjudet och makroo, är det sådana saker som sänker din frekvens.

När du har en låg frekvens betyder det att ditt medvetande är begränsat. När du har hög frekvens betyder det att ditt medvetande är större.

Test

Hur hög frekvens har du?

Ju fler ja du svarar på dessa frågor, desto högre frekvens har du.

 1. Tro på Allah 
 2. Tro på änglarna
 3. Tro på profeter och budbärare
 4. Tro på Torah, Evangeliet och Koranen och Davids Psalmer
 5. Tro på Jaum-al-Qiyamah
 6. Tro på döden och det eviga livet
Detta är de grundläggande frågorna. Om du vill veta om du har en ännu högre frekvens är bara att känna till dessa och tro på dem, svara så ärligt du kan på den här frågan. Ju fler nej du svarar, desto högre frekvens har du. 

 1. När du tänker på Allah, känner du dig rädd?
 2. När du tänker på änglarna, känner du dig rädd?
 3. När du tänker på profeterna och budbärarna, känner du dig arg, ledsen, rädd eller fylld av hat?
 4. När du tänker på Torah, Evangeliet, Koranen och Davids Psalmer, känner du ingenting, rädsla, irritation eller att de är falska?
 5. När du tänker på Jaum-al-qiyamah, känner du dig rädd?
 6. När du tänker på döden och det eviga livet, känner du dig rädd?
Om du lyckats svara nej på alla dessa, med ärligt sinne, ja då har du en hög frekvens och är närmare paradiset än helvetet, inchallah. Paradiset är ett ord som beskriver vad som kommer ur att ha en hög frekvens och hög vibration. Om man har en hög frekvens är man nära Allah och allt man önskar kommer till en. Ju snabbare, desto större tecken på att du är nära Allah. 

The Law of Attraction/the Secret

Lag om Attraktion säger att vi själva orsakar vår verklighet, med Allahs tillåtelse. Precis som vi har naturlagar i universum, finns det också naturlagar inom den osynliga världen, den vi inte ännu kunnat mäta ordentligt, även om vi påbörjat det arbetet med kvantfysiken. 

Det finns tecken på att man går mot helvetet och en låg vibration och lågt medvetande. 

De allra viktigaste tecknen på om man går mot en låg vibration är hur man mår.  

Ju sämre du mår när du tänker på en sak, eller rent allmänt, desto längre från Allah, det högre medvetandet är du. 


Om du är kvar i dessa låga frekvenser, dröjer det inte länge förrän dina tankar går mot destruktiva handlingar. 

Om du har gjort något av dessa, vet du att du varit eller är bland de människor som är långt från Allah, och att ditt medvetande är begränsat. Du behöver börja meditera över livet och existentiella frågor. 

Om du svarar ja på dessa följande frågor, ja då är det hög tid att börja reflektera över livet, över Allah och över döden, dvs om du vill bli sant lycklig och känna universell kärlek och respekt till allt och alla och bli en sann muslim. 

Att du svarar ja beror på att ditt medvetande är begränsat, och du behöver vidga dina vyer och få perspektiv på tillvaron. Du behöver meditera, dvs göra dhikr, och lära känna den sanna Allah. För Allah säger att den som t ex mördar kommer att få ett helvete, dvs han kommer att må dåligt och jag lägger själv till, han mådde dåligt redan innan han mördade och ingenting blev bättre av att mörda, hans känslor förändrades inte för det. Det är genom dhikr man förändrar sina tankar och känslor, det är genom bön man förändrar sig själv och sin omgivning. 
 1. Känner du hat eller ingenting när du hör Allahs, det högre medvetandets, namn sägas? 
 2. Har tänkt på eller genomfört mord, även politiskt mord?
 3. Har du tänkt på framtiden och spådomar och tror på horoskop? 
 4. Fokuserar du förstrött medan du ber dina böner? Eller ber du inte alls?
 5. Snålar du med dina pengar och saker? Om du t ex köpt två brödlimpor, struntar du i att ge den ena till den fattige tiggaren utanför köpcentrumet?
 6. Struntar du i att betala skatt? 
 7. Struntar du i att fasta? 
 8. Struntar du i att åka till Mecka och genomföra vallfärden? 
 9. Är du respektlös mot dina föräldrar och släktingar?
Fler av "synderna", dvs låg frekvens, finns att hämta från Koranen och hadither. 

Om du sagt ja på dessa, betyder det att du inte mår riktigt bra, och att du behöver ta reda på hur du mår bra igen. 

Hur höjer man sin vibration?

Genom att börja studera Allahs 99 namn, meditera över dem, be med dem och sedan praktisera dem. 

الرحيم

Allah är Ar-Rahim, dvs den nåderike. I praktiken betyder det att om någon gjort något dumt så kan du förlåta denne person och glömma det som hänt. Om du är domare, så friar du snarare än fäller. Om du tänker illa om någon, så ångrar du dig för att du förstår varför och därmed förändras dina känslor och du har nu kontrollen över hur du beter sig mot andra, antingen genom vänlighet och kärlek eller nåd. Detta används när du har övertaget, t ex om du är en förälder, eller en makthavare, eller om du är en äldre syster eller om du har någon form av fördel över en annan. Tänk på Bamse som förebild. Han är stark, men snäll. Han skulle kunna skada andra, men gör det inte av kärlek och nåd. 

Studera fler namn och fundera över dem. Meditera över dem. Be över dem. Så kommer din frekvens att öka, inchallah. 

Fler av Allahs namn finns på min blogg eller på wikipedia.
lördag 14 november 2015

Ayat al-Kursi”GUD - det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Härlige.” [2:255]

Imam Tirmidhi skriver att Abu Hurayrah (Må allah vara nöjd med honom) berättar att profeten (Må allah välsigna honom och ge honom frid) sa att den som läser de första verserna ur Surat al-Muminun och sedan versen Al-kursi på morgonen, den personen kommer att stå under Allahs skydd ända tills kvällen. På samma sätt kommer den som läser verserna under natten, att vara skyddad av Allah ända till morgonen. [al-Jam' al-Tirmidhi: Tafsir of Surat al-Baqarah, under Ayat al-Kursi. Imam al-Tirmidhi]

Fokusera

Denna versen får oss att känna oss levande. Den gör oss pigga. Den höjer våra vibrationer.
Den höjer vår kunskap om Allah - den att vi är sedda och hörda. 
Den höjer vår kunskap om att vi inte vet allting - det finns saker som fortfarande vi inte har sett, hört, upplevt och känt. Det finns mer att upptäcka. 
Versen höjer vårt medvetande att vi behöver mer kunskap om allting, Allah, världen, Universum, det som osynligt eller dolt, om kvarkar och strängar och ljus och annat. 
Versen säger också till oss att vi kan släppa taget om allting - vi behöver inte göra ett enda dugg. Eftersom Allah är den som tar hand om allting. 

Det enda vi behöver göra är att tänka, känna, önska, be och njuta. Allah ger oss då allt vi behöver. Om vi inte gör det, kommer vi att känna kontrast dvs. vi kommer att känna fysisk, psykisk och känslomässig smärta, som tvingar oss att tänka, känna, önska och det enda som kommer förändra vår värld är om vi antingen börjar be om det vi önskar eller att vi börjar njuta av det vi har. 


Fördelen med dhikrAl-lah säger i Qu'ran:

[8:45] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ

Så här översätter Koranens Budskap versen:

Troende! När ni möter en [fientlig] styrka i strid, håll stånd och ha ständigt Gud i era tankar, för att det skall gå er väl i händer.

Versen säger tydligt att vad vi än gör så måste vi fokusera. Vi ska visualisera hur vi vill att det ska sluta och aldrig sluta fokusera på det. Vill vi ha fred, ska vi fokusera på det. Vill vi att de ska dra sig tillbaka ska vi fokusera på det. 

Vad vi än fokuserar på kommer det att bli större. 

Är vi rädda, kommer det att bli större. 

Därför måste vi börja att känna efter. Hur mår jag?

Dhikr gör oss medvetna 
Dhikr förändrar våra känslor
Dhikr skyddar oss mot shaytan och onda väsen (eftersom deras vibration är lägre än vår när vi fokuserar på Allah och Hans barmhärtighet)

När du oroar dig, är du långt från Allah. 

Var är du på skalan?Dhikr driver bort oro och ersätter den med andra känslor
Dhikr hjälper oss att gå högre upp på den emotionella vägledningsskalan

Skillnaden mellan en som fokuserar och en som inte fokuserar (på allt det goda i livet och njuter) är som skillnaden mellan liv och död.

En som känner sig levande är nära Allah.
En som känner apati är långt ifrån Allah.

En som är kär är nära Allah.
En som känner maktlöshet är långt ifrån Allah.

Vibrationen/Energierna mellan de som känner sig levande och de som känner maktlöshet är enorm. 
Shaytan har en vibration som matchar de som är rädda. Så om du är rädd är det stor risk att du också är under inflytande av shaytan.

Alla som förstår fysik vet exakt vad jag pratar om (Inchallah)

Alla gör dhikr. Men Alla gör inte DhikrAllah. Alla tänker inte och fokuserar inte på Allah, det Goda, det som man njuter av i livet. 

En stor effekt av att gör DhikrAllah är att man blir en matchning med Ljus/Nur - änglarnas frekvens och dessa omringar grupper som gör dhikrAllah, men även enskilda.

När är det lättast att göra dhikrAllah?

På natten, när det är mörkt, stilla och alla sover.
När du tvättat dig med vatten. (Gjort woudho)
Efter den obligatoriska bönen (Meditera och fokusera)
De första tio dagarna under dhul-hijja.
När man gör Taw'af och under Arafat-dagen.
Under Ramadan och Laylat-ul Qadr
När man ber med pannan i marken

Det är viktigt att man är uppmärksam, på sig själva, observerar sig själv och andra, att man börjar se mönster och orsaker och konsekvenser. Att filosofera och meditera och söka kunskap på alla sätt och vis.

När man gör dhikr är det bra om man luktar gott, eftersom änglarna tycker om det. 
Dhikr AllahI koranen kan man läsa:

[2:152] فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ
[Fadh-koroni, adhkorkom, washkoro liy, wa la takforoni]

Detta översätts i Koranens budskap med:

[2:152] Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!

Så här tolkar och analyserar jag denna vers:

Istället för att säga kom ihåg mig/bevara mig i minnet kan man säga fokusera eller koncentrera dig på Mig. Detta pratar man om i The Secret och LOA - the Law of Attraction: Det du fokuserar på blir större.

Så vem är Allah?

Jag har skrivit om Allah tidigare. Allah är bland annat Ar-rahman, den Barmhärtiga.

Om du fokuserar på att leta efter barmhärtighet (Allah) i världen, så kommer du att se att det finns och du kommer att se det mer och mer, det blir större och större. [The Secret]

Fortsättningen är: Så skall jag minnas er

Med det menas att det du fokuserar på kommer att komma till dig,

När dina tankar förändras, förändras hela din energi och dina vibrationer. Din frekvens förändras och därmed måste hela världen transformeras runtomkring dig, precis som kemi och fysik lär oss.

Genom att fokusera på t ex barmhärtighet, kommer du att få barmhärtighet i den stunden du fokuserar på det. Ju mer du fokuserar på det desto mer barmhärtighet. Det du fokuserar på manifesteras i ditt liv först genom att du känt hur det känns och ju oftare du känner det desto oftare kommer du att känna det. Det är alltid trögt i början, när barn börjar krypa, men sedan lär de sig att både stå, gå och springa. 

Fortsättningen är: Var Mig tacksam/Tacka Mig!

Nyckeln till framgång är Tacksamhet. Människor som ser på livet med tacksamhet är medvetna om allt underbart omkring dem. De njuter. Människor som njuter är människor som är tacksamma. Så njutning är oerhört viktigt. Att njuta är att vara tacksam.

Ibland kan dock lidandet vara en genväg till ditt mål. Du kanske vill gifta dig med en läkare och bryter därmed benet, som läkaren måste se över. Lidandet kan alltså vara en genväg till ett mål du har i livet, och de som är medvetna om detta känner därmed alltid tacksamhet i alla väder och situationer eftersom de alltid vet att det kan vara en genväg. Och därmed är tålamodet en dygd - och väntan tills man ser det större perspektivet (tidsmässigt). Det är det som muslimer tror på mest. Men det finns en annan poäng med njutningen. Den behöver inte komma senare. Man kan njuta hela tiden.

Tecken på framgång

Om saker och ting inte går som planerat så vet man att vägen till framgång och det man önskar inte ligger åt det hållet. För Allah ger oss alltid genvägen till det vi vill ha och en av nycklarna är att känna igen när man njuter, för då vet man att man är på rätt väg. Njuter man inte (känner tacksamhet) så vet man att man är på väg åt fel håll. Men om man lyckas hålla ut (känna tålamod) så ser man ofta att tillfällen av "olyckor" och lidanden ofta bara är en genväg till någonting man önskat sedan länge.

Kanske vill man ha omsorg och man känner att man bara kan få det genom att bryta benet, och därmed bryter man benet och får också omsorgen.

Men bara de som verkligen njuter av omsorgen de får är de som är lyckliga, det är de som är nära Allah.

Förhoppningsvis inser de flesta att man inte behöver bryta benet för att få träffa en läkare eller få omsorg. Man kan få det på många sätt. Det viktiga är att veta vad man innerst inne längtar efter, eftersom man skapar hela sitt liv så att det matchar med det.

Om du fokuserar på att känna att du är fast i ditt liv - så kommer du att känna det mer och mer. Du kommer att dra till dig människor som kommer få dig att känna dig fastlåst och sedan blir den negativa spiralen värre och värre. Det bästa är att om du fokuserar på hur det känns att vara fri och du börjar fokusera på att alla små glimtar av frihet du faktiskt har i ditt liv, val du har i ditt liv, hur små de än är, så kommer du att dra till dig ännu fler. Och ditt liv kommer förändras snabbare och snabbare.

Fokus är dhikr

Dhikr är att fokusera på det du gillar och som får dig att må bra. Om du mår bra av att röka, eftersom det känns som lyx, fortsätt med det. Men om du skäms och känner skuld för att röka, så sluta. Du kommer inte att kunna sluta förrän du inser dessa båda motsatsförhållanden. Det är lyxkänslan som får dig att vilja fortsätta. Det är också skuldkänslan som får dig att vilja fortsätta. När du ersatt lyxkänslan med något annat som ger samma känsla samt tagit itu med vad det var i din barndom som triggat igång skuldkänslan av att röka, kan du först sluta. Men kanske ska du inte förstrött röka, utan börja fokusera på det och känslan du har när du röker, så att du kan ta kontroll över det, och ev. förändra det om du nu vill det. (För att få hjälp med detta titta på den här youtube-videon)

Träna på att njuta

Bara de som fokuserar på barmhärtighet (Allah och alla de andra 99 attributen och allt annat som man längtar efter) kommer att bli framgångsrika och lyckliga. Om du inte njuter av ditt liv idag, kommer du med stor sannolikhet inte att njuta av ditt liv imorgon heller. Träna alltså på att njuta i nuet, här och nu. Om du inte gör det, då vet du att du måste ändra på någonting i ditt liv - det kan vara vanor, tankar, beteenden, miljö, människor, arbetsplats. 

Programmera om din hjärna. Genom att göra tacksamhetsövningar programmerar du om din hjärna att lägga märke till fler skäl att känna tacksamhet. Även "dåliga dagar" är full av ögonblick som är värda tacksamhet. Om du däremot alltid triggas igång och känner sorg, ilska och depression, ja, då måste du ändra på ditt tänkesätt, dina vanor, ditt beteende och kanske din miljö. Gå till en terapeut, utvecklingspsykolog, eller läs mer här på min blogg. 

Ju mer du fokuserar på tacksamhet, desto fler människor som också känner tacksamhet kommer att dras in till ditt liv. 

Sista delen av versen lite olika översatt på olika språk: 

På svenska blir det "så förneka mig inte", på franska blir det "missförstå mig inte", på engelska "nor disbelieve".

Roten i Tafakoroni är Fikra*, som betyder idé eller tanke. Alltså betyder det, sluta inte att tänka på Mig/sluta inte att fokusera (på det du vill ha i ditt och andras liv t ex barmhärtighet, rättvisa och Allahs alla 99 namn m.m.)

Effekten av att fokusera på Allah, (Barmhärtigheten i världen etc), är att hjärtat blir stilla och själen blir lugn. Detta eftersom du vibrerar i samma vibration.

Om du tänker på (fokuserar på) barmhärtighet, kommer du själv att uppleva det (med hela din fysiska kropp) - så hur känns det att vara barmhärtig mot någon?

Fysik och kemi 

När din kropp vibrerar i en högre frekvens kommer du inte längre att dra till dig sådant som inte är barmhärtigt och du kommer på så sätt att vara "skyddad" mot sådant som inte är barmhärtigt. Bara barmhärtiga saker i livet kommer att finnas i ditt liv, ju mer du fokuserar på det.

Kom dock ihåg att så fort du slutar att fokusera på det, kommer det att dra sig ifrån dig och istället kommer det du fokuserar på att dras mot dig - vad det än må vara!

Koranen talar om detta:

13:28]  الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

älladhi ämano wä tatmäinno qolobohom bidhikrillahi ä lää bidhikrillähi tatmainno älqolobo.

Det översätts så här på svenska:

[13:28] de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla?

Så, frågan är, blir ditt hjärta stilla när Guds namn nämns? Njuter du av livet och både ser och känner du Guds barmhärtighet i världen? 

Det du kan göra är att börja känna, fantisera om hur det känns att få del av Guds barmhärtighet i världen? För världen kommer att börja förändras när du förändras. Så vill du förändras? Vill du förändra världen? 

Börja blunda och börja fokusera. På Allah. 

Det är det som är dhikr. 

Dhikr Allah.