lördag 14 november 2015

Ayat al-Kursi”GUD - det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Härlige.” [2:255]

Imam Tirmidhi skriver att Abu Hurayrah (Må allah vara nöjd med honom) berättar att profeten (Må allah välsigna honom och ge honom frid) sa att den som läser de första verserna ur Surat al-Muminun och sedan versen Al-kursi på morgonen, den personen kommer att stå under Allahs skydd ända tills kvällen. På samma sätt kommer den som läser verserna under natten, att vara skyddad av Allah ända till morgonen. [al-Jam' al-Tirmidhi: Tafsir of Surat al-Baqarah, under Ayat al-Kursi. Imam al-Tirmidhi]

Fokusera

Denna versen får oss att känna oss levande. Den gör oss pigga. Den höjer våra vibrationer.
Den höjer vår kunskap om Allah - den att vi är sedda och hörda. 
Den höjer vår kunskap om att vi inte vet allting - det finns saker som fortfarande vi inte har sett, hört, upplevt och känt. Det finns mer att upptäcka. 
Versen höjer vårt medvetande att vi behöver mer kunskap om allting, Allah, världen, Universum, det som osynligt eller dolt, om kvarkar och strängar och ljus och annat. 
Versen säger också till oss att vi kan släppa taget om allting - vi behöver inte göra ett enda dugg. Eftersom Allah är den som tar hand om allting. 

Det enda vi behöver göra är att tänka, känna, önska, be och njuta. Allah ger oss då allt vi behöver. Om vi inte gör det, kommer vi att känna kontrast dvs. vi kommer att känna fysisk, psykisk och känslomässig smärta, som tvingar oss att tänka, känna, önska och det enda som kommer förändra vår värld är om vi antingen börjar be om det vi önskar eller att vi börjar njuta av det vi har. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar