måndag 21 december 2015

Allahs hemlighet nummer 4Allah säger i Koranen [30:25]:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ 
إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ
 إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

I den svenska översättningen lyder det så här:

"Och till Hans under hör att himlarna hålls uppe på Hans befallning [i sina lägen].
Och till sist, när Han kallar er att stiga fram ur gravarna, skall ni [alla] stiga fram."

Nu vill jag dissekera orden i dess minsta beståndsdel för att få fram en alternativ översättning och tolkning.

Översättningsverktygen räcker inte till, då den är automatisk, då blir översättningen så här:

"And among His Signs is this, that the heaven and the earth stand by His Command: then when an invitation from the earth if you brought forth;" 

Men det ger en en indikation att den andra översättningen inte behöver vara varken fel eller rätt.

Min tolkning som baserat på varje ords djupare innebörd (se lista nedan):

"Och bland Hans exempel, som vi mäter, är himlen och jorden, som följer Hans befallning [fysiska naturlagar]. 
Sedan, så står ni vid grunden från jorden
när ni går ut ."

 آيَاتِ betyder vers, mirakel, underverk, exempel, lektion, varning, tecken
 أَن betyder som, om, som om, kommer, närmar sig, stönar, mumlar, jämrar, knarrar
 تَقُومَ betyder rätta till, uppskatta, reformera, justera, rätta upp, rätta till, kalibrera, utvärdera, uppskatta, värdera, känna igen, mäta, gissa, pris,
 السَّمَاء betyder himlen
 الْأَرْضُ betyder jorden, land, grund, termit, vit myra, äta genom trä, gnaga genom grunden, förbinda sig med grunden/grunda, tillfredsställa, stampa, vara nöjd med, acceptera, föda, ge skydd åt
 بِأَمْرِهِ betyder Hans befallning vilket på svenska översätts med Hans vilja (vilket jag tolkar som de fysiska lagar, vilka vi alla måste följa. Läs mer om det här.)

 إِذَا betyder så, så därför, därför, om, när, och plötsligt så, 
 دَعَاكُمْ  betyder "stand by", står vid
 دَعْوَةً betyder rop, kallelse, summering, inbjudan, bud, bjudning, möte

 أَنتُمْ betyder Ni, kommer, förenas, avslutar, uppnår/lyckas, fullbordar, utövar, bli medlem av,
 تَخْرُجُونَ betyder ta ut, publicerar, driver iväg, ger, går, marscherar, kliver ut, försvinner, går ut, utvisar, fördriver, utestänger, jagar bort


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar