tisdag 1 december 2015

Terrorism i Koranen - Al-Qisas


Avsiktligt, synkronicitet eller slump?

Parisattacken skedde en speciell dag, nämligen fredagen den 13e, en viktig dag för Tempelriddarna som historiskt blev utvisade från Paris. Läs på om Tempelriddarna på wikipedia. 

Är terrorism halal eller haram?

Jag fick en fråga om jag kunde förklara en vers i Koranen för en sd-anhängare. När jag svarade fick jag ett stumt svar och personen i fråga gick bara vidare till nästa frågetecken han hade, så jag vet inte hur hans inre såg ut efter mitt svar.

Här är vad jag skrev till honom.

2:191 "Make war on the infidels living in your neighborhood." 

Den versen i Koranen lyder så här på svenska: ’’Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er."

Det första jag vill anmärka på är att versen inte ens är hel. Slutet fattas:

"ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den Heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er (där), så döda dem. Det är förnekarnas lön."

Det är flera saker i översättningen som jag reagerar på.

Associationer

Vissa ord associeras med negativa känslor. Men de behöver inte vara det. Precis som jag skrev i går om naturlagarna, finns det även osynliga naturlagar. Dessa måste alla följa, om man vill eller inte. Om man förnekar gravitationen, ja då är man rätt dum om man försöker att flaxa med armarna och tro att man kommer flyga. Det blir förnekaren av gravitationslagens lön. Om man förnekar att någonting finns, som t ex gravitationslagen, ja, då får man allt bra skylla sig själv.

Kränkning och mord

Om man kränker andra och de kränkta säger stopp tillbaka och t o m använder karate som självförsvar och om det inte hjälper annat, ja då får man skylla sig själv. Det är fel att kränka människor.

Mitt Svar

Här kommer mitt svar till huvudpersonen som ställde frågan om jag kunde reda ut hans frågetecken:

Vi måste gå tillbaka till ett par verser innan och förstå orden Al-Qisas och al-Muttaqun.

Al-Qisas - tillämpning av hur en högt medveten och kunnig person ska tillämpa islam

Al-Qisas beskriver hur vi ska tillämpa islam praktiskt, de visar hur en person med högre medvetande beter sig och de hjälper en att höja sitt medvetande så att man blir en troende och praktiserande muslim i slutändan. Så här ska en troende muslim vara och tänka för att komma närmare Gud och få ett högre medvetande:

Al-Muttaqun - en person med högt medvetande/muslim

2:178 I versen beskrivs hur man blir al-Muttaqun, dvs en person med högre medvetande eller som många säger troende muslimer, i samband med mord. Man får två val. Antingen kan man straffa mördaren (om man känner till honom och har bevis) genom att avrätta honom ELLER så kan man om man vill och kommer överens om det att förlåta mördaren och frige honom (det är släktingarna och samhället/domstolen som tillsammans får ta ställning till det) och den mördades släktingar får då ”blodspengar” alltså en form av ersättning för mordet/dråpet.

Testamente - hur en muslim ska göra vid någons bortgång

För att bli Al-Muttaqun ska man upprätta testamente står det i nästa vers och det viktiga i versen är att om man är rik och har välstånd, så ska man lämna så pass mycket i arv till ens arvingar först och främst, och inte till annat, så att de klarar sig ordentligt. Sedan kan man göra vad man vill med arvet.
Man ska fasta säger nästföljande verser (v183-189) ett specifikt antal dagar och under Ramadan.
Här står det också att Allah vill underlätta för oss.

Att följa sitt hjärta vs. fastan

Det betyder att vi ska välja det känns bäst för oss i allmänhet, men fastan är specifik, den beordras eftersom dess effekter är så verkningsfulla. Fastan renar och läker kroppen (alltså inget som motsvarar svält) vilket det kommer mer bevis på hela tiden från människor som läkt sina kroppar genom fasta (tyvärr har få muslimer denna kunskap, medan de som är i fastegrupper och Raw food-grupper har otaliga berättelser om hur fasta i samband med Raw food har gett tillbaka deras hälsa (alltså cancersjuka m.fl).

Bön, kärlek, materiellt välstånd

Nästa vers handlar om att man ska be mycket och under Ramadan visa kärlek mot varandra under natten.
Ett högre medvetande (Att bli Al-Muttaqun) får man också om man lär sig att inte ta utan att fråga först och att alltid säga sanningen även om det inte är till din fördel.

Så, får man döda vem som helst, när som helst?

NU kommer vi till den versen som DU tog upp där översättningen blir:
And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah is worse than killing. And fight not with them at Al-Masjid Al-Haram, unless they fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers.

En tolkningsfråga - hur tolkar du den här suran? 

Så här tolkar jag den:

2:190 Kriga mot de som krigar mot er och ert samhälle (vilket samhälle det än handlar om dvs ett samhälle där man lever i fred oavsett om det är muslimer, kristna, judar, ateister, agnostiker, homosexuella m.fl.), men överdriv inte/gå inte över några gränser, dvs se till att undanröja hotet men inte mer.
2:191 Och om de har förvisat er från ert samhälle (så som händer med Syrierna) och kastat ut er från ert samhälle och era bostäder (de som krigar mot er vilka de än är) har du rätt att slå tillbaka och ta tillbaka det du förlorat.
2:192-2:193 Och kämpa och kriga inte mot dem om de inte vill kriga mot er. Men om de attackerar er, döda dem (det är ok i dessa omständigheter). De förtjänar det, eftersom de var orättvisa, och du behöver inte skämmas eller tveka om det är rätt ett fel att ta tillbaka det som tagits ifrån dig i form av land, samhälle etc.)

Ett multikulturellt samhälle 

Vi muslimer måste tillsammans med sverigedemokraterna se oss som ett enat samhälle av ateister, muslimer, kristna, judar, agnostisker, homosexuella m.fl, så som Koranen förespråkar, en ummah.

Nästa vers (192) Men om de upphör att kriga mot er ska ni förlåta dem och glömma och vara snälla mot dem och älska dem ovillkorligen. Nästa vers (193) fortsätter: Och kämpa tills det inte finns orättvisor mer.

Sedan kommer vers 195 som handlar om vallfärden och dess omständigheter.

Sverige och muslimerna, alltså hela samhället, och alla som bor i Sverige ska alltså stå enade när orättvisor sker. 

De som lever i fred med Syrierna och vill hjälpa dem har alltså rätt att kämpa mot de som kastat ut dem, oavsett om det är NATO, EU, Kina, Sverige, USA osv. Alla har rätt att kämpa mot de som startade kriget.

Vill du läsa mer om saker som händer bakom ridån?

Läs gärna mitt inlägg om NATO och dess ledare i världsmakten använder sig av Gotland för sina militärövningar mot Putin. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar