söndag 13 december 2015

Vad är Allahs fysiska lagar?

Detta är en beskrivning av
hur de låga vibrationerna/frekvenserna
i våra chakran som härrör från vår tro/tankar/fokus/känslor
 virvlar runt oss och gör oss mottagliga för
lågt vibrerande saker/jinn/människor/olyckor. 
För många muslimer existerar helvetet och himlen som något som kommer efter detta liv. De ser detta liv som en prövning och att domedagen ger oss belöningar och konsekvenser. 
De anser att rättvisa inte kan skipas i den här världen. De tänker att denna världen inte räcker till för att skipa rättvisa i. 

Frågan är känslomässigt laddad och döden är ett faktum. Vi kommer alla att dö. Tyvärr är många vid dödsbädden fortfarande omedvetna om Allah och hela den osynliga världen. 

Dunya - den här världen

Många längtar efter att få bli rättvist behandlad efter döden, då de varit orättvist behandlade i denna världen. Så är deras upplevelse. De väntar med tålamod. 

Men profeten Muhammad sws sa att ingen kan nå paradiset, som inte uppnått paradiset i den här världen. (Min översättning/tolkning)

Kvantfysik

Den här världen är en fysisk värld. Det finns andra världar, dimensioner, som inte är fysiska. I den här fysiska världen finns det t ex gravitation på jorden. Det är en lag som alla måste följa. Vi kan i viss mån upphäva den eller transformera den, men i grund och botten är det så jorden fungerar och det är så vi hålls på plats här på jorden. 

Vi är alla atomer och mindre än så. När man tittar på den fysiska världen i dess minsta beståndsdelar, ser vi att ingenting är urskiljbart. Allt är ett och samma. Allt går ihop. Man kan inte urskilja vad som är en säng och vad som är ett bord. Allt är energi. Allt är ljus. Allt är vågor. Allt är vibrationer. Allt är rörelse. Fysik är beskrivning av hur denna energi fungerar, både den långsamma och den snabba. Kemi beskriver också hur denna energi fungerar, liksom biologi. 

Vi lär oss mer och mer om denna fysiska värld. 

Den som har tillgång till Koranen har också tillgång till dessa kunskaper. De får veta att det finns änglar, som är gjorda av ljus, jinn, som är gjorda av nar, människor som är gjorda av lera. Och det finns människor som förklarar hur det hänger ihop i detalj. Koranen berättar övergripande hur hela den fysiska världen fungerar. Den är en handbok som om man förstår den ordentligt, är en nyckel till hur vi kan "manipulera" och utnyttja Allahs lagar, som vi rent vetenskapligt ännu inte hunnit förklara, s.k. "bevisa". Läs mer om det här

Andra dimensioner

Helvetet och paradiset finns i andra dimensioner, det är sant. Men paradiset och helvetet existerar redan, de är redan skapade. De finns här på jorden. 

Helvetet är ett sinnestillstånd, som är det lidande du har, som skapas och dras till dig genom attraktionslagen. 

Vad är attraktionslagen?

I islam finns det ett koncept att när man ber över någon så ger Allah dig samma. Det är det som är attraktionslagen i ett småskaligt format. 

Det vi fokuserar på, är det som vi kommer få mer av. Om vi fokuserar på någonting som gör oss glada, som är gott, halal, kommer vi att få tillbaka det tio gånger så mycket eller mer. Om vi fokuserar på någonting som gör oss ledsna, som är ont, haram, kommer vi att få tillbaka det, men inte lika snabbt och lika mycket. 

Så är Allahs lagar.

Helvetet

Helvetet är ditt sinnestillstånd som är långt från Allah. Det har samma vibration som Shaytan, som Nar, elden. Det är ett lågt sinnestillstånd som många olyckliga människor upplever idag. Tyvärr upplever många muslimer idag detta sinnestillstånd, även om de, likt soldater, ber, fastar osv. De har inte hittat religionens sötma, alltså paradiset på jorden, glädjen, eftersom de tänker att om de har tålamod med det onda, så kommer det något gott ur det till slut, i den andre världen. 

Men Allah har sagt att vår religion är islam. Religion är samma sak som tro. En tro är samma sak som ett tänkesätt. Tankar som upprepas. Och tankar är samma sak som fokus. Så en muslims fokus är Allah. 

I alla fall i teorin. 

Allahs 99 namn

Varje muslim bör lära sig Allahs 99 namn, eftersom det finns hemligheter som väcker vårt medvetande om Allah och oss själva och den här världen och världen bortom den här världen. 

När muslimer och människor fokuserar på Allah, så kommer vår vibration att höjas och vi kommer att nå paradiset, och kunna se änglarna. 

Men muslimer fokuserar istället ofta på det som fattas i deras liv och på vad de inte har, och drar därför till sig låga vibrationer och lågt vibrerande varelser in i sitt liv, både bland människor och jinn. 

Allah är Skönhet

Ett av allahs namn är skönhet. vi ska alltså fokusera på allt det sköna i det här livet. Om vi tänker på det sköna, tänker vi på allah, och är därför på rätt väg. 

Ett av allahs namn är rättvisa. Om vi fokuserar på rättvisan här i världen och känner glädjen över den, kommer vi att både vara nära allah, paradiset och glädjen. 

Ett av allahs namn är barmhärtighet. Om vi fokuserar på det goda och snälla i den här världen och känner glädjen som kommer med den, är vi nära Allah, paradiset och glädjen. 

Helvetet och allah

Helvetets resonans är inte kompatibel med Källan till allt liv, Allah och är alltså dess motsats. 

Vi måste börja se på Koranens verser på ett nytt sätt, på hadither på ett nytt sätt. Det räcker inte längre att bara läsa "översättningar", utan vi måste börja penetrera och dissekera varje ord in i minsta beståndsdel och ifrågasätt översättningar och tolkningar som gjorts tidigare. 

Shaytan och hans viskningar

Om du är rädd och orolig, ledsen och miserabel, då är det stor risk att du kommer att bli påverkad av Shaytan och hans viskningar. Om du tänker en tanke och du känner rädsla, ja då vet du att det är Shaytan. 

Trauma

Alla känslor av stolthet, arrogans, skryt och respekt har sitt ursprung ur barndomstrauman. Om man inte renar sitt hjärta från dessa känslor och trauman, så kommer man att dra till sig situationer i livet som liknar dessa trauman. Vi föds nämligen med ett rent hjärta. Vi kan se den osynliga världen omkring oss när vi föds, men den förmåga försvinner när vi börjar kunna urskilja möbler, som vibrerar med låg frekvens, och människor. 

Trauman från barndomen är det som gör hjärtat svart. Det är det som leder till känslor av stolthet, arrogans, skryt och respekt (alltså krävande av respekt). Om vi inte tar itu med dessa negativa känslor, kommer vi att dra till oss shaytan och helvetet. 

Stolhet vs. kärlek

Allah älskar inte de som är stolta. det betyder inte att Allah inte älskar de som är stolta, det betyder bara att deras vibrationer är så låga, att de inte är kompatibla med samma frekvens som kärlek och därför kan de inte vara nära Allah, eftersom Allah är kärlek och stolthet är ett hinder, en blockering, som gör att vi är oemottagliga för att emotta kärlek från Allah. 

Du kan inte resonera med Källan till allt liv, Allah, i det ögonblicket som du även känner stolthet. 

Meningen med livet är att lära känna Allah

Hela syftet med detta fysiska liv, och hela den fysiska dimensionen, är att lära känna Allah. Genom att leva våra liv och därmed uppleva lidande vet vi vad Allah inte är. Lidande behövs för att vi ska kunna lära känna Allah och veta vem Han är. 

Universum expanderar och det kommer det fortsätta att göra. Våra önskningar och drömmar som har som ursprung från vårt lidande är det som får Universum att expandera, med Allahs tillåtelse. 

Ingen vill ha negativa vibrationer. De finns där för att klargöra vad vi vill och vad vi inte vill samt för att lära känna Allah och skilja på vad Allah är och inte är. 

Döden

När vi dör kommer ingenting finnas kvar, utom våra "synder", och därmed de önskningar som har sitt ursprung ur dessa synder. Dessa önskningar är det som kommer vara kvar. När vi lever i helvetet, betyder det att allt som finns är vårt fokus på vad vi inte vill ha. Helvetet är när människor försöker att hitta trygghet i att tvinga sin omgivning att vara på ett sätt eller ett annat, och använder olika metoder för att skrämma människor i att bete sig på det sätt de vill att de ska bete sig på.

Rädsla som motivation

Oro och rädsla behöver inte vara någonting negativt allena. De kan också vara en drivfaktor för att komma tillbaka till Allah. De är en drivfaktor och motivation för att lära känna Allah. I synnerhet för många muslimer. De har lättast för att komma tillbaka till Allah när de känner oro eller rädsla. 

Shaytan vs. jinn

Shaytan som en röd figur med två horn existerar inte i den bemärkelsen. Däremot finns det en värld av osynliga varelser omkring oss och i andra dimensioner. 

Många har använt sig av denna figur för att påverka samhället, som ett politiskt verktyg och socialt verktyg, för att kontrollera sin omgivning genom att bringa dem rädsla, som jag skrivit om tidigare. Trauman och rädsla gör oss mottagliga för manipulation. Läs mer om det här

Alla icke-troende, alltså de som ansågs hota den totala kontrollen, associerades med shaytan, och blev därmed Allahs "fiende", och som ett hot mot det eviga livet som väntade för andra. Detta betydde att man var tvungen att fördöma dessa som stod i kontakt med djävulen. 

Dödsstraff

De som dör av olika straff, för sina "synders skull", återkommer till Allah, till den positiva energin, till det högsta medvetandet, till Källan för allt liv. 

Döden

Döden är långtifrån det värsta en person kan uppleva. Om folk visste, skulle de sluta att fördöma de mest kriminella till det. 

Paradiset är också ett sinnestillstånd

Paradiset är den välsignelse som du får i ditt fysiska liv, som är ett direkt resultat av din tro/din fokus, dina tankar. Paradiset är till för alla. Alla får plats i paradiset. Liksom alla får plats i helvetet, eftersom vi redan lever. 

Muslimer är de som borde vara mest upplysta, men de lever idag i extrem rädsla. De behöver börja läsa Koranen på ett nytt sätt och ifrågasätt översättningen och tolkningen. 

Vad betyder egentligen ordet på arabiska som översätts med ordet "straff"?
Vad betyder ordet på arabiska som översätts med ordet för "synd"?
Vad betyder ordet på arabiska som översätts med ordet för "helvete"?

Koranen - en handbok, en guide

Koranen är en handbok i hur världen fungerar. Den är ett verktyg för de som vill uppnå paradiset och komma ifrån helvetet. 

Koranen och hadither bör ifrågasättas i den mån hur den tolkas och översätts. 

Muslimer måste börja höja sitt medvetande. Och det finns många sätt. 

De mest grundläggande är att göra dhikr, reflektera över skapelsen och Allah och försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Som ett 3D-pussel. 

Vi måste fortsätta "underkasta oss" Allah, som soldater i det som vi gör frivilligt, t ex bön, fasta, vallfärd osv, då dess effekter på oss och vår vibration är enorm. 

Underkastelsen till Allah är egentligen samma som underkastelsen till gravitiation. Det är båda Allahs fysiska lagar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar