måndag 18 januari 2016

2016 - kontrasternas årDepression eller bara vanlig trötthet?

Jag måste fokusera på något.

Var är jag just nu i januari 2016?

Återigen känner jag mig utslagen. Jag har sovit 40% av normal sömn de senaste två veckorna och det är normalt för mig de senaste tio åren. Jag är kroniskt trött.

Därför känner jag mig extra omotiverad idag. Försöker hitta glädje genom att titta på tv. Men det är samma tråkiga som för flera år sedan då jag tittade senast. 

Som Teal Swan säger "De största gåvorna kommer ur de största svårigheterna" kanske jag kan börja titta på  mig själv igen. Jag känner mig nämligen alltjämt uttråkad av livet och har gjort i många decennier mer eller mindre. 

Jag måste komma ihåg att hela livet är en läroprocess. Om man vill lära sig om stabilitet får man ett liv i kaos. Det är detta som är kontrasten. 

Om jag vill lära mig om sorg måste jag lära mig om lycka och glädje. Och då får jag glädje och till slut sorg. 

Vi lär oss om oss själva och om Allah genom dessa kontraster. Vad är Allah?

Rättvisa?

Allah är Rättvisa.

För att lära känna Allah, som är den rättvisa, kan man nå det genom två vägar varav den ena är att titta på rättvisa i världen och fokusera på det, eller att titta på orättvisa och uppleva den vilket ger upphov till drömmar om rättvisa, och cirkeln är sluten. 

Är Rättvisa alltid glädje? Är rättvisa alltid fred? Är Rättvisa hämnd? Är rättvisa Allahs fysiska naturlagar? Vad är rättvisa?

För att lära känna Allah och Hans 99 attribut måste jag för att verkligen förstå det börja titta på vilka svårigheter jag haft i livet och se vilket av Allahs 99 attribut jag lärt känna. 

2015

2015 kännetecknades av insikten att följa sitt hjärta. Kampen att gå emot sina drömmar och känslor av glädje och hopp kulminerar och slutar i förlösning, där man ger upp och känner lättnad, vilket är grunden för förståelsen att kampen mot sin vilja och sina känslor inte leder till något gott, utom när man förstår att man måste vända sig till Allah, vilket vi vet att vi gjort när vi följer vårt hjärta och glädjen. Det var rätt beslut att återvända. Min man fick insikt genom kontrasten som var nödvändig för honom, och jag fick insikt om att jag hade rätt när man måste följa sitt hjärta. Att kämpa är alltså ok, så länge som det känns roligt. Den stunden det är jobbigt, ska vi ge upp och vänta tills vi känner nytt mod och hopp, då är vi förberedda. 

Vi ska likt ett barn ta ett steg i taget, öva på det och fortsätta öva tills vi är modiga att börja springa, klättra, hoppa och dyka. Öva, öva, öva, varje dag, fysiskt, känslomässigt och mentalt. Om vi känner rädsla, oro eller liknande ska vi sluta, vänta tills vi är motiverade igen att försöka och då kommer det gå ännu bättre. 

Jag har tyvärr inte följt mitt hjärta och inte heller mina drömmar. Jag har egentligen en vision av många saker som jag känner är för stort. Hur ska jag göra? Följa drömmarna?

Jag har utvecklat en vision av hur man lyckas: FEST. Focus, Emotions, Skill and Time. 

Jag har fokus, mina visioner. Jag känner. Jag har dock problem med självkänsla och tilltro till mina talanger och jag har brist på TID, trots att tid egentligen är det enda jag har. 

Anledningen till att jag har brist på tid är att jag tar ansvar för mina barn och mitt hem, mina skulder och att ställa allt till rätta. 

Kaos, leder till mer kaos och därför vill jag ha ordning, så att jag får mer ordning på mitt liv. För ordning leder till lugn och glädje, som är Allah - As-salam.

Så jag väljer Allah, As-salam. Om man vill bli stressfri och därmed frisk ska man välja As-salam. 

Samtidigt som rutinerna ger lugn och trygghet inger de också "tråkighetskänslor". Vad är dessa? Tillhör de också Allah? 

Detta måste utforskas vidare. 

Läs mer om Allahs 99 namn här.

NYFÖDDA BARN

Vi har alla Ruh (och Nafs). Vi är alltså förlängningar av Al-Lah. Vi är här för att lära känna Allah. 
Hur lär vi känna Allah? Jo genom kontrast. För att förstå Fred As-salam, som är Allahs Namn, som är Allah, så måste vi uppleva krig, kaos och annat som inte förknippas med As-salam. Eller är As-salam rutiner, normala handlingar, vanor? I sådana fall kan krig också vara As-salam? Ja, det är en filosofisk fråga. Kan man uppleva As-salam genom annat än ordning? Kan man uppleva det genom att leva i kaos? Ja, As-salam är inte lätt att lära känna. 

Men vi har ett exempel på vilka som är närmast Allah. 

Nyfödda barn, är närmast Allah. De har en hög energi, vibration och de är "rena". De besitter alltså kvaliteter som As-salam. Man känner sig lugn med barn. De känns inte som ett hot. 

Man känner sig trygg med ett nyfött barn. Det vill en inget illa. Precis som Allah är Al-Mu'min, Den som ger trygghet. 

En förälder som skyddar är nära Allah, Al-Muhaymin (Den som skyddar).

Båda dessa skapar As-salam och glädje. Därför ska vi följa glädjen. Om ett barn inte känner sig tryggt, glatt och skyddat, ja, då vet vi att vi är på fel väg. Då måste vi vända om och göra rätt. När ett barn skrattar, ja då vet vi att vi är nära Allah. 

TEMAT för detta år - RENHET

Varje år, vid hajj, ber människor i Mecka och runt jorden om någonting. Dessa tio dagar är de viktigaste på året. Jag har skrivit om dessa dagar tidigare.

Det är dessa dagar som ligger som underlag för nästkommande år. Vad vi gör, vad vi tänker och vad vi känner. Så vi måste under dessa dagar fokusera ordentligt, i bön och genom dhikr.

Även Laylat-ul-Qadr sätter grunden för nästkommande år. Ödets natt.

Men nu kommer det intressanta.

Jag bad under dessa dagar om att bli renad.

Och hör och häpna.

Det är detta som jag håller på med sedan dess och det blir renare och renare, dvs jag kommer närmare Allah mer än någonsin och mitt liv är på rätt väg inchallah.

Jag har bara en del skulder (synder/önskningar) att ta itu med, samtidigt som jag närmar Mig Allah steg för steg.

Tid och pengar är ENERGI så allt jag behöver göra är att fokusera, för allting börjar i min hjärna och i mitt hjärta. Livet blir allt lättare när jag renar mitt hjärta (trauman), min hjärna (fokus) och min kropp (val av aktiviteter i livet).

Sömn är rätt väg.

Så det är där jag ska börja nu.

Läs mer om sömn i min nästkommande artikel.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar