lördag 23 januari 2016

Temple Grandin - autistisk och världsberömd

Temple Grandin - autistisk doktor i djurvetenskap
Jag har precis sett en film som handlar om den doktorsavhandlade, i djurvetenskap, autistiska kvinnan Shirley Grandin som designade boskapsrännor och slakterier och som var ett språkrör för autistiska i mitten på 1950-talet. 
Hennes passion och entusiasm gav mig hopp och mod igen. Jag tappar ofta det i dagens rutinartade liv. 

Jag har själv vissa intressen och därför satte hon fart på min glöd igen. 

Jag är intresserad av att se mönster jag med, även om jag inte är autistisk. 

Jag fördjupar mig också i ämnen, och i andra ämnen har jag bred kunskap. 

Islam är ett av dessa ämnen, beteendevetenskap och psykologi är ett annat ämne. Därtill är jag intresserad av naturvetenskap, men inte kunnig i avancerad matematik som krävs för att kunna åstadkomma något. Jag läste bara Ma E på gymnasiet. 

Jag har läst fransk litteraturvetenskap och andra språk samt ekonomi med entreprenörskap som specialisering. Detta har jag som grund. Men all min "research" som jag gör är helt "ovetenskaplig" eftersom jag inte genomför experiment och statistik utan bara sammanställer andra människors vetenskap och gör egna observationer. 

Just nu, idag, funderar jag på hur jag skulle kunna förbättra lägenheters akustik, eftersom min son gärna vill gå med sin gå-vagn även på kvällen och mina barn skulle vilja spela på X-box Kinect utan att störa grannarna. Så hur gör man? Hur får man väggar och golv att bli ljuddämpande? De som är idag räcker inte. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar