söndag 7 februari 2016

Om ditt liv är kaos, då vet du att du har jinn i din auraMuslimer tror lika mycket på Allah som på shayateen och jinn. Shayateen och jinn är "entities" eller väsen som man säger på svenska, som ofta är mörka energier. Dessa kan vara runtomkring dig, men många lever på dig. 

Vad är väsen/jinn?

Jinn är icke-fysiska kroppar och är snarare energier. De är inte döda människor eller döda djur utan något annat. De lever bland oss, men också i andra dimensioner. Deras storlek varierar från mycket små till extremt stora (20 m). Många liknar djur, t ex spindeldjur, maskar och ormar, även om de inte ser precis likadana ut som våra spindlar, maskar och ormar. Alla dessa behöver äta. Deras mat är människors och djurs energi. Därför fäster de sig till energifältet eller auran på en person eller ett djur och börjar att dricka på deras energi. De är som parasiter. Många har lågt IQ och för dem är människor bara föda. De är nästan som moskiter. De äter för att de är hungriga och för att du luktar gott. 

Däremot finns det andra jinn som är intelligenta och elaka, sk shayateen. En del av dessa har stor makt och har varit med länge, t.o.m. flera tusen år. De vet exakt vad de gör, vilket är mycket mer än att bara ta din energi. Dessa kallar vi på svenska för demoner. Alla har dessa, enligt hadither, och måste akta sig för dem. 

Har jag en jinn?

Tyvärr så har 99% av alla människor jinn. För att ta bort jinn krävs det att man höjer sin vibration, vilket islam hjälper dig med att beskriva hur man gör. Man måste också ta itu med sitt hjärta, sina känslor och problem. För detta finns det flera metoder, varav shadow work är en mycket effektiv metod. 

Ofta har man väsen i sin aura eftersom ens aura är svag av olika anledningar. Mycket är livsstilsrelaterad. 

Om ditt liv är kaos, då vet du att du har jinn i din aura. 

Om ditt liv är lugnt och fridfullt betyder det dock inte att du inte har några väsen,utan dessa ligger vakant då du lever ett ytligt och materialistiskt liv. Jinn brukar bli aktiva när du börjar intressera dig för någonting spirituellt, och börjar praktisera för att komma nära Al-Ahad, den Enda, Odelbara, Allah. 

Jinn börjar plötsligt känna sig hotade och börja skapa problem och hinder i vägen och ställer till med en fasans mängd oreda i ditt liv att härva upp. Men skyll inte på dina spirituella övningar, dessa har bara belyst vad som var dolt i mörkret under lång tid, t ex trauman och undermedvetna tankar och känslor. Så länge som du inte lever ett liv där du försöker närma dig Allah, Gud, brukar dessa jinn verka i det dolda. 

Hur jinn påverkar dig

Alla jinn och väsen har det gemensamt att de äter din energi. En person som har många jinn eller ett par stora har i allmänhet låg energi. 

Några med allvarliga jinninfektioner känner sig ofta kalla, men bara att känna sig kall är inte ett symptom på att man har jinn. 

I regel kan man säga att ju fler väsen du har, desto lägre energi och vitalitet har du. Jinn kan orsaka fysiska problem  i delar av kroppen eller i chakrat där de sitter. En läkare kanske inte hittar någonting, och allt verkar ok rent fysiskt, men om smärtan sitter kvar så är det troligen en jinn. 

De flesta jinn orsakar normalt fysiska sjukdomar och problem. Vissa jinn dränerar dig på energi så till vida att de tar all din livskraft och du dör en för tidig död eller skapar inre "obotliga" sjukdomar. 

Alla sjukdomar beror dock inte på jinn. 

De mer ondskefulla, intelligenta, jinnen, demonerna (shaytan) har en annan agenda: att orsaka separation. 

De hatar Allah och försöker att separera dig från Den Ende/Gud/Källan. De lyckas ständigt genom att trycka på dina knappar och skapar negativa känslor i dig som misströstan, apati och rädsla. Om du börjar bli stressad och negativt inställd, då vet du att du har en jinn som påverkar dig. De kan påverka dig eftersom din aura har "hål". Du måste därför reparera din aura så att hålet lagas. Detta kan du göra genom att fokusera med dhikr och doua: Allah, ge mig nour/ljus, i mina ögon, i min kropp osv och fokusera på kroppsdelen du tänker på. 

Du kan också göra shadow work så att din vibration höjs. Detta har jag beskrivit tidigare i flera artiklar. 

En del personer har en så stark jinn/demon att deras karaktär och personlig ändras. De viskar i hjärtat och de dialoger och monologer du för med dig själv är i själva verket jinns påverkan på dig. 

Du kan vara säker på att jinn inte kommer att hjälpa dig att leva ett liv i överflöd och glädje, för då stärker du din aura, höjer din vibration och kommer närmare Allah/Källan. 

Jinns/Demoners agenda är smärta. Fysisk smärta, emotionell smärta och mental smärta. 

Ju sämre du mår, desto bättre för jinnen. De försöker därför att leda dig vilse. De gör dig rädd för det som är okänt, de gör dig rädd för de människor som skulle kunna hjälpa dig komma bort från smärtan. 

De gör dig rädd för islam. 

Så länge som du har en svag aura, kommer du ha kvar jinn och då kommer du aldrig att få kontroll och komma närmare Allah. 

Jinn kan höra dina tankar som om du pratade. De vet vad du tänker på, vad du håller på med, vad du är rädd för. De vet hur de ska påverka dig för att du ska triggas igång. De känner till dina svagheter, och så länge som du är omedveten om dina svagheter har de makt över dig. Först när du blir observant och medveten kommer du att kunna påverka både dina tankar och hur de påverkar dig. 

Om du är en lat person, kommer de att manipulera dig så att du fortsätter vara lat. Istället för att meditera, be, göra dhikr eller duscha och äta Raw food, kommer de att säga till dig att ligga kvar där du ligger, spela lite till, titta klart på filmen, sova lite längre på morgonen och äta godis.

Om du har en tendens till att vara feg, kommer de att säga till dig (i form av tankar) att en person är "mörk" och att den personen är "farlig" och att du ska titta efter någon som är snällare och mer änglalik eller undvika att gå helt och hållet till den personen som pratar om kärlek och ljus. Jinn har inga problem med att låta dig gå till en Reikihealer eftersom sådana inte tar bort jinn. De leder dig till de som inte har någon makt att påverka jinnen, men sätter upp mentala hinder när du stöter på någon som verkligen kan göra en skillnad i ditt liv. 

Du kommer helt plötsligt att bli "rädd", "trött", "börja gäspa", du får ont i kroppen och behöver stanna hemma, du följer "glädjen" som är haram (inte "glädje" som är halel). 

Följa sitt hjärta vs. viskningar

Normalt ska man följa sina känslor, sitt hjärta, eftersom hjärtat är det som visar om du går på rätt väg eller inte. Så länge som det är halel, tillåtet. Och allt är i princip tillåtet. 

Man ska också veta att om man gör haram är det inte så farligt eftersom det är som en cirkel. Först lever du halel, sedan gör du haram, för att sedan komma tillbaka till halel, med insikt att haram kanske inte var så bra, med förstahandsinformation.

Så länge som man följer sitt hjärta och gör det som är halel och roligt, så höjer man sin vibration och kommer närmare Allah. 

Källor: Hadither, Koranen och här

Ps: Djur i drömmar är för övrigt ofta jinn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar