söndag 8 maj 2016

Investera i koppar - guldvärt!!


Jag vill investera i koppar. Varför?

Det finns mycket vi behöver lära oss om material och vilket egentligt värde det har för oss. Ta t ex värdet på koppar och guld.

Koppar har många fördelar som få vet om. Jag skulle vilja investera i koppar jämte guld.

Varför koppar?

Koppar hämmar bakterietillväxt i dricksvattensystem.
Koppar är motståndskraftigt mot korrosion. Materialet varken rostar eller förstörs på annat sätt av exempelvis luft, ultravioletta strålar, gnagare eller yttre fukt. Koppar står emot kolväten, fett, oljor, lösningsmedel, egenskaper som är bra för dricksvattnets kvalitet. Koppar har god beständighet.
Koppar är brandsäkert och alstrar inga giftiga gaser. Koppar används i sprinklersystem i bostadshus och industrifastigheter. Koppar är ogenomträngligt för syre, vilket motverkar korrosion i komponenter av stål. Koppar används för medicinska gaser i sjukhusens rörsystem, i sammanhang då liv och material ska skyddas.

Livsnödvändigt

Koppar är livsnödvändigt. Dagsbehovet för vuxna är 2-3 mg/dag. Det är ingen risk att vi får för mycket av det goda. Koppar lagras nämligen inte upp i kroppen eller i näringskedjan. Djur och växter kräver också koppar. Koppar tillsätts i djurfoder och i gödsel.

Legionella

Tillväxt av legionellabakterier som kan ge upphov till Legionärssjuka, kan hämmas genom att höja varmvattentemperaturen. Med kopparrör hämmas bakterietillväxten, effektivt vattenflöde håller temperaturen uppe och materialets egenskaper tillåter höga temperaturer.

Ledande

Koppar leder värme och elektricitet mycket bra. Bara silver har bättre värden än koppar.

Guld

Om vi använde guld och spred ut det i vår atmosfär, skulle vi återställa klimatförändringar och ozonlagret.

Läs mer i artikeln här: Nanowerk.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar