torsdag 14 juli 2016

Lagen om attraktion och Allah


I Koranen och i hadither finns en stor källa av visdom. En av alla dessa är vem Allah är och vad Allah gör.

Men innan jag går in på det vill jag påminna om lagen om attraktion.

Lagen om attraktion handlar om att det du fokuserar på, medvetet och undermedvetet, är det du drar till dig.

Nu åter till Allah.

Allah säger att han är vad vi tror att han är: Rättvis, beskyddande, fred, makt.

Så, om du fokuserar på att vara rättvis, kommer du få rättvisa omkring dig. Om du fokuserar på trygghet, kommer du få trygghet. Om du känner att världen är rättvis, trygg och säker kommer du få mer av det.

Glöm dock inte att fler än du lever med dig. Om du inte sänker dig till deras frekvens och tänkesätt kommer de inte att påverka dig.

Tar det verkligen tid att må bra igen?

Ja. Det tar tid, eftersom ens vibration förändras lite i taget. Detta beror på att vi testar, kollar efter bevis och testar igen och så vidare. Ju mer vi testar och ser resultat och får bevis, desto starkare blir tron på att det fungerar, och därmed förändras ens vibration ännu mer. Så det sker gradvis.

Exempel:

Jag kände mig länge trött. Jag blev medveten om att jag var trött. Men trötthet drar till sig ännu mer trötthet. Jag lyssnade inte på min kropp och min längtan. Min vibration förblev därför låg. Den förändrades inte.

Man måste följa sina visioner och små stunder av längtan och börja gå mot de målen. Inte förrän man gjort det kan man öka takten. Problemet kommer om vi ignorerar dessa inre röster.

Trötthet drar till sig olyckor, problem, tjat, gnat mm. Trötthet är farligt.

Därför ska man börja med att sjunka in i tröttheten och bara låta kroppen leda en. Om man behöver fysisk sömn, ska man sova. Kroppen behöver då repareras. Det är det den försöker säga till dig. Om du insisterar på att vara vaken och läsa på internet, eller göra något annat, kommer kroppen att bli värre och du kommer få det ännu svårare att fungera i längden. Till sist kommer sjukdomarna.

Trötthet kräver sömn och vi sover alldeles för dåligt. Men trötthet beror inte bara på sömnbrist. Trötthet har många orsaker. Till exempel vattenbrist. Fel socialt forum. Fel jobb osv.

Nyckelordet är att du just nu gör någonting mot din inre vilja. Du har visserligen en yttre vilja och det är att slippa känna obehag av något slag och känna kärlek. Men du söker efter andra människors kärlek och gör allt för dem. Frågan är, vad skulle någon som älskar sig själv, göra just nu?

Den frågan ska leda oss vidare i livet. Guida oss.

Det är detta som är det som vi kallar för Källan, Gud, Universum.

Muslimerna kallar det för Allah. Även om det är en helt annan historia.

Slutsumma: Vi måste börja lyssna på oss själva och börja känna igen. Det är inte farligt att känna, även om det kan vara obehagligt ibland. Vi måste börja fundera på vad som är viktigt i livet och prioritera. Och ställa frågan varför...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar