söndag 31 juli 2016

Vi är ett resultat av ett experiment där vi är sammansatta av 22 främmande kromosompar (från olika raser/aliens?)Vi människor har 22 kromosompar som är olika. Detta har jag inte reflekterat över förrän jag hörde talas om att vi är ett experiment av en genetisk sammansättning av olika aliens/raser. Detta skulle även kunna förklara varför vi har olika blodgrupper, A, AB, B, O och olika Rh-grupper; rh- och rh+.

Så låt oss fundera ett slag över dessa kromosompar.

Har djur olika kromompar? I sådana fall hur många?
Hur ser dessa kromosompar ut och vilken funktion har de?

Kromosomer

Kromosomer är strukturer i en cell som framträder vid celldelningen (mitosen). Mellan celldelningarna luckras dessa upp och syns som ett nätverk i cellkärnan (vilket gör att de enskilda kromosomerna inte kan urskiljas).

En kromosom är en lång tråd DNA där genomet finns. Celler föds och dör och under större delen av cellcykeln är kromosomerna ordnade i en kombination av DNA och proteiner (kromatin). Det är som protein kromosomerna är mest välkända. Det finns två typer av kromatin; Eukromation och Heterokromatin där eukromatin transkriberas oftare än heterokromatin.


Människor och djur

Arter med sexuell fortplantning innehåller de vanliga somatiska cellerna normalt en dubbel uppsättning av kromosomer, en uppsättning från vardera föräldern. Dessa är diploida (di betyder två). Hos vissa arter t ex växtarter förekommer kromosomerna i polyploida uppsättningar.

Apor har 24 kromosompar
Får har 26 kromosompar
Bananflugor har 4 kromosompar
Daggmaskar har 16 kromosompar
Duvor har 8 kromosompar
Fjärilar har mer än 190 kromosompar
Grisar har 20 kromosompar
Hästar har 32 kromosompar
Karpar har 52 kromosompar
Marsvin har 32 kromosompar
Ormbunkar har mer än 600 kromosompar
Människor har 23 kromosompar
Råg har 7 kromosompar
Sniglar har 12 kromosompar
Vete har 21 kromosompar

Varje kromosom har olika många gener. Vår första kromosom har 2968 gener. Andra kromosomen har 2288 gener osv. Mer om antal gener i varje kromosom hittar du under länken här.

Icke-kodande DNA brukar kallas för skräp-DNA.

Så långt, så klart.

Men varifrån är vårt ursprung och är vi helt och hållet från apor eller inte alls?

Det har forskats på att DNA från insekter och bakterier kan invadera våra gener och mutera dem. Läs mer om den forskningen här.

Annan forskning du kan läsa om på den här länken visar att vi har 146 gener som inte kommer från våra förfäder.

Vad tror ni själva? Kommentera nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar