fredag 12 augusti 2016

Jag drömde att poeten och visionären från 1700-talet, William Blake, besökte min dröm

Jag drömde om William Blake - som visar sig vara min vägledare
I går natt drömde jag om William Blake. Jag blev så fascinerad att jag var tvungen att ta reda på vem den där William Blake var. Jag kunde inte minnas att jag hört talas om honom. Till detta hör att jag gjorde lite drömtolkningsanalys och satte det i förhållande till var jag är vibrationsmässigt det vill säga vilka chakra som är mest dominanta hos mig just nu. Och det är tredje ögat.

När jag läste om William Blake fick jag veta att han levde för flera sekler sedan, att han såg syner, ritade ner utseenden på historiska människor bland andra profeten Muhammad, kungar, och till och med Satan. Han var inte känd på sin tid, men blev det senare eftersom hans visioner blev realiserade.

Eftersom han sänts till mig som vägledare är han ännu mer intressant, personligen, för mig.

William Blake - min vägledare

William Blake föddes i London 28 november 1757, son till James och Catherine Blake. Två av hans syskon dog i barndomen. Blake hade visioner redan som barn, vid fyra års ålder, då han såg Gud "sätta hans huvud mot fönstret". Vid nio års ålder såg han ett träd fyllt med änglar när han gick ute på landsbygden. Trots att hans föräldrar försökte uppmuntra honom att sluta "ljuga", observerade de att han var annorlunda jämte de själva. De tvingade honom inte att gå en vanlig skola utan lärde sig läsa och skriva hemma. När han var tio år önskade Blake bli målare, så hans föräldrar sände honom till konstskola. Två år senare började Blake skriva poesi. Vid 14 års ålder blev han lärling hos en ingraverare eftersom konstskolan blev för dyr. En av hans uppgifter var att sketcha gravarna vid Westminster  Abbey, där han upptäckte de olika gotiska stilarna som han använde sig av senare i sin karriär.

Efter sju år som lärling studerade han kort vid den kungliga Akademin. 1782 gifte han sig med analfabeten Catherine Boucher. Blake lärde henne att läsa och skriva och instruerade henne i att gravera. Hon hjälpte honom senare att trycka sin poesi, som han är känd för än idag. Paret fick aldrig några barn.

1784 startade han ett tryckeri med en vän, James Parker, men slog igen efter ett par år. I resten av hans liv levde han knapert som ingraverare och illustratör för böcker och tidningar. Han lärde också sin yngre bror att rita, måla och gravera. När denne bror dog såg Blake hans själ gå ut genom taket "clapping its hands for joy". Han trodde att Roberts själ fortsatte att besöka honom och menade att Robert senare i en dröm lärde honom att trycka med en ny metod som han använde sig av i "The songs of Innocence" och andra arbeten han skapade.

Blakes första tryckta arbete, Poetical Sketches (1783), är en samling av tryckta verser som imiterade klassiska modeller. Dikterna protesterade mot krig, tyranni och kung George III's behandling av Amerikanska kolonier.

Songs of Innocence (1794) tolkas rakt av, och anses vara barnböcker, men andra förstod hans hintar och kritik i dess till synes naiva och enkla lyrik.

Blake tänkte som Thomas Paine och Mary Wollstonecraft. Han ansåg fantasi stod över förnuft både i hans diktverk och bilder och menade att ideal ska skapas från inre visioner och inte från naturobservationer.

Han deklarerade i en dikt, "Jag måste skapa ett system, eller bli slav under en annan mans". Arbeten så som "The French Revolution" (1791), "America, a Prophecy" (1793), "Visions of the Daughters of Albion" (1793) och "Europé, a Prophecy" (1794) uttrycker hans motstånåd till den engelska monarkin och till 1700-talets politiska och sociala tyranni i allmänhet.

Teologisk tyranni är ämnet i The book of Urizen (1794). I prosan "The Marriage of Heaven and Hell" (1790-93) gör han satir av förtryckande auktoriteter inom kyrkan och staten, precis som Emanuel Swedenborg (en svensk filosof).

1800 flyttade Blake till Felpham och William Hayley. Han lärde sig grekiska, latin, hebreiska och italienska så att han kunde läsa de klassiska verken i deras ursprungsspråk. I Felpham fick han djupgående spirituella insikter som förberedde honom för  hans mogna verk, de stora visionära eposen som skrevs mellan 1804 och 1820.

I böckerna Milton, Vala och de fyra Zoas samt Jerusalem hade varken karaktärer, rim, meter eller vanlig romanstruktur. Deras vision var en ny och högre form av oskyldighet, där mänskliga själen vinner över intellektet och förnuftet.

Blake tänkte att hans poesi kunde bli läst och förstådd av vanligt folk, men var beslutsam att inte offra sin poesi för att bli populär.

Hans konst fick delad kritik. Vissa höjde upp hans konstverk, medan andra tyckte de var gräsliga och några kallade honom för galen. Blakes poesi var inte välkänd men nämns i "A Biographical Dictionary of the Living Authors of Great Britain and Ireland" som publicerades 1816.

Samuel Taylor Coleridge ansåg Blake vara ett geni och Wordsworth kopierade flera av hans sånger.
 Blake illustrerade även Dante's Divine Comedy,

Blake dog 1827.

Nu har jag drömt om att han kom till min dröm, in en annan skepnad, för att introducera mig. I drömmen drömde jag att denne person, som tog en väns skepnad, tryckte bilder och var innovatör av en manipuleringsmaskin för ens syn. Han bodde i ett träd som jag tolkade som "Slaveri", vilket Blake ansåg att naturen och systemet var. Han var emot naturens och systemets påverkan och för mjukhet, och visioner. Vill du veta vad min dröm var? Gå till "Vilka chakra mest dominanta hos mig? Tolkning av dröm".

Detta är min vägledare.

William Blake


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar