måndag 1 augusti 2016

Var är jag vibrationsmässigt? Ta reda på var du ligger med hjälp av dina drömmar.

Att inte känna sig förstådd är samma känsla som att känna sig maktlös
Sedan jag var väldigt ung, cirka 12 år har jag varit fascinerad över mina drömmar. Jag ville veta vad de betydde och vad jag kunde göra med dem.

Ända tills idag är jag inte fullärd.

Jag har förstått att drömmar finns på många plan och har många olika komponenter som bygger upp dem och vad syftet med drömmarna är.

Det jag ska skriva om nu är hur man kan använda sig av sina drömmar för att få reda på var man ligger vibrationsmässigt och vad man behöver medvetandegöra för att gå vidare med sin shadow work. (Teal Swan)

1. Första steget är att komma ihåg drömmen så gott det går och sedan skriva ner den så snabbt man kan. Det är lätt att glömma annars.
2. Steg två är att tolka de olika människorna, situationerna och saker samt checka av känslor som uppstår i drömmen.
3. Steg tre består av att gå in i varje drömpersona, situation och sak och sedan använda sig av jag-teknik. Avsluta med vilken relation personen/saker/situationen har till dig själv i drömmen och vilket råd de har till dig. Du är nämligen varje bit av din egen dröm och alla delar i drömmen representerar dig själv.
4. Steg fyra är att ringa in det centrala känslotemat utifrån varje drömpersonas/situations/saks berättelse. Att sammanfatta det i ett enda ord. Dessa centrala sammanfattande ord är din vibration.
5. Steg fem är att sammanfatta alla centrala ord i en lista och se vilka som är negativa respektive positiva. Finns det några som upplevs som motsatta t ex du fick de centrala orden känslokall/varm och trygg eller maktlös/kontroll och makt. Låt det vara.
6. Steg sex är att utifrån de centrala sammanfattande orden skriva ner exakt vilka situationer och människor du drar till dig i livet: t ex du drar till dig situationer som gör att du känner dig maktlös. Du drar till dig människor som också känner sig maktlösa.
7. Steg sju är att analysera hur dessa har påverkat din inre drivkraft och personlighet. Det gör du genom att hitta motsatsen till de centrala sammanfattande orden, så som du tror att de är motsatta. Om man känner sig maktlös, vad vill man då ha? Kanske är det inte makt man vill ha eller känna att man har makt utan en känsla av att kunna förändra och påverka.
8. Steg åtta är att implicit skriva ned vad man önskar och vill ha utifrån dessa motsatsorden: T ex om du känner dig maktlös och vill kunna förändra och påverka skriver du: Jag vill dra till mig situationer där jag känner att jag är kapabel att förändra och påverka. Jag vill också dra till mig människor som är kapabla att förändra och påverka.
9. Steg nio är att göra shadow work. Fråga dig själv när du kände dig maktlös sista gången. Då kommer ofta ett minne upp. Känn hur det känns ordentligt. Fråga sedan "När var det första gången du kände så här?
10. Steg tio är att ändra ditt minne. Du går tillbaka och frågar ditt yngre jag vad hon eller han behöver. Sedan går du in i den yngre personens perspektiv och förändrar situationen så att hon får sitt behov bemött.
11. Steg elva är att identifiera behov som ditt yngre jag har. I exemplet ovan blev resultatet inte som jag trodde i steg sju och åtta, att kunna förändra, utan att känna mig förstådd, och ha någon som är känslig/telepatisk för mina behov och som samtidigt är stark.

Genom att göra dig själv medveten om vilken vibration du har, har du redan börjat förändra din vibration. Du vet nu dina behov och har nu en ny drivkraft som kan hjälpa dig att förändra din känsla av maktlöshet. Du skall alltså aktivt söka efter människor som får dig att känna dig förstådd och som samtidigt är starka. Det kommer stärka din vibration av att känna att du har makt och minskar vibrationen av att du känner dig maktlös.

Kommentera nedan vad du tycker och om du har provat dessa steg. Dela gärna med dig vad du lärt dig, känt och upplevt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar