fredag 2 september 2016

Personlig utveckling är samma sak som att öka sitt medvetande


Jag har under mitt liv utvecklats, förändrats och utvecklats igen. Jag stannar aldrig i min utveckling. Utveckling handlar om att förändra sina tankar, vilket man kan göra på många olika sätt. Utveckling handlar om att öka sitt medvetande.

Man kan öka sitt medvetande genom att vara med om mycket saker. Man kan öka sitt medvetande genom kunskap. Man kan öka sitt medvetande genom att testa, experimentera och prova. Man kan öka sitt medvetande genom att undersöka sitt undermedvetna.

Varje människa bidrar med sina erfarenheter och de drömmar och tankar man har till expansion av allt som är.

Jag har gått igenom många människors tankar, tittat på filmer, känt, erfarit, bott på olika ställen, mött människor, lyssnat. Jag har tagit till mig och försökt att tillämpa deras tänkesätt på mig själv. På så stt har jag fått ökad medvetenhet.

Genom att fördjupa mig i dessa olika ämnen, människor och information som finns har jag kommit till en plats många inte nått.

Vill du veta hur jag gjorde?

Kommentera nedan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar