fredag 2 september 2016

Profetens ut-ur-kroppen-upplevelse den så kallade Nattliga resanJag har alltid varit fascinerad av ut-ur-kroppen-upplevelser och skulle vilja genomföra en. Att drömma är en slags ut-ur-kroppen-upplevelse, men inte riktigt.

Profeten Muhammad, salla allaho aleihi wa salem, genomförde en s k Nattliga resa. Hans fru såg att hans kropp låg kvar på golvet, men det profeten berättade om sina upplevelser kan bara en som varit med om ut-ur-kroppen förstå.

I Surat al-Isra' står det nedskrivet om denna nattliga ut-ur-kroppen-resan.

Du kan läsa suran på svenska på koranensbudskap.se

Min fråga är egentligen Vem är Allah? Är han källan till all skapelse, vilket för mig är "Gud", eller är han en "Gud" som är bosatt på Saturnus?

Låt oss undersöka Al-bayt al-Ma'mur och änglarna

Saturnus nordpol har en kub/hexagon
som är direkt kopplad till kabah
Al-bayt al-ma'mur är paradisets kabah.

När jag kopplar denna information till annan information jag fått från David Icke om att Saturnus har en motsvarande kub. Kuben är en transmettor. Lyssna på DAvid Icke's föreläsningar som finns på Youtube för att veta mera om detta.

Jag har också sedan tidigare hört att NASA har upptäckt att det går en "stråle" av ljus från Kabah ut i rymden i en rak linje. Detta stämmer överens med vad David Icke berättar; den energin som muslimer ger i form av bön och fokus mot Mecka och kabah, går direkt till Kabah i paradiset, dvs Saturnus.

Kaba på Saturnus har 70 000 änglar som besöker den varje dag. När de besöker den återvänder de aldrig till den.

Al-bayt al-Ma'mur är direkt placerad ovanför heliga Kabah och identisk till den i den sjunde himlen. Vi gör tawaf på jorden och precis ovanför oss gör änglarna tawaf runt al-bayt al-Ma'mur och ovanför båda dessa är Al-Lahs tron.

Här är fler bilder på kabah och kuber. En kub som vänds åt ett annat håll blir till en hexagon.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar