söndag 6 november 2016

Noahs önskningar (som var baserade på hans känslor) blev uppfyllda...


Koranen är sann - i den finns sanningen. Men om sanningen är som ett land visar Koranen bara en del av landet, kanske bara en bråkdel, lika stor som en liten stad. Men Koranen är sann och här är en del av sanningen om Noah.

I Koranen finns det ett kapitel som heter Noah.

Det här berättar kapitlet:

Noah levde i ett samhälle som alla andra. Han blev inspirerad att varna sitt folk vilket han gjorde. Han sa att de skulle fokusera på källan till allt liv men de var inte intresserade av det. Han pratade med dem på dagen. Han pratade med dem på natten. De ville fortfarande inte ta till sig budskapet. De var inte intresserade av att lyssna. De ville bara leva som de levde. Noah var i offentlighetens ögon och han berättade för dem hur de skulle göra för att få allt vad de ville ha - hur man renade sitt hjärta och hur man läkte sina trauman. Han sa : "Be er Herre om förlåtelse för era synder!" Han förlåter och förlåter och förlåter och förlåter.
Noah berättade också varifrån regnet kommer, och att allt har samma ursprung ursprungligen -  samma källa till både vår rikedom och våra söner. Att det är samma källa till trädgårdar och bäckarna.
Noah tyckte inte att folket respekterade denna visdom och världens magiska matematiska under så som den borde bli ärad och respekterad. Han sa: "Hur är det fatt med er? Ni ärar inte Gud så som Han i sitt höga majestät bör äras!".
Noah försökte förklara för dem hur livet fungerade och hur skapelsen fortskrider steg för steg och utvecklas.
Han talade om att Gud hade skapat sju himlar som välvde sig över varandra och i mitten fanns månen som lyser och solen som sprakar som en fackla.
Noah talade om den platta världen, (inte om den runda världen som världen idag så blint tror på).
Noahs folk lyssnade inte på honom. I hans samhälle var det rika och de med många söner som folk lyssnade till och beundrade. Han märkte att de föredrog att vara i sällskap med Wadd, Suwa, Yaghuth, Ya'uq och Nasr som de beundrade och såg upp till. Han blev arg för att de inte ville lyssna på honom och önskade och bad Gud att de skulle begå misstag efter misstag. Hans önskan blev uppfylld. Hela hans samhälle blev dränkt och de leddes in i elden. Inte bara för att han önskade det, men också för att hans folks trauman var en matchning till det trauma som väntade dem. Frågan är vad folket i det samhället upplevt tidigare som var en liknande version av deras framtida trauma. Eftersom de inte renat sina hjärtan och läkt sig från sina trauman var de fortfarande en matchning till floden och elden och nya trauman. Tyvärr. Det hade varit bättre för dem om de hade lyssnat på Noah och gjort Shadow work. (Se tidigare artiklar jag skrivit om Shadow work).
Noah ville inte att någon skulle vara kvar på jorden eftersom han tänkte att om de var kvar skulle de leda andra vilse och eftersom de inte renade sina hjärtan och vägrade göra det skulle de inte lämna i arv annat än "Sedligt fördärv och gudlöshet". Noah önskade att få rena sitt hjärta, bli förlåten, läka sina trauman och även att det hände hans föräldrar och de andra som besökt hans hus och alla andra som visste sanningen om Universums hemligheter och källan till allt liv. Han önskade att alla som vägrade rena sina hjärtan, som levde kvar med sina trauman och negativa känslor skulle gå allt snabbare mot sin undergång.

Men levde de i ett stenåldersliknande samhälle, eller levde de i ett högteknologiskt samhälle? Vilket var folket, vilka var Wadd, Suwa, Yaghuth, Ya'uq och Nasr? Vilken tid var detta?

Detta var Noahs upplevelse.

Vill du läsa verserna på arabiska?

Gå till koranensbudskap.se/Noah

Atlantis och jorden

Atlantis var en högtechnologisk civilisation som levde på jorden innan oss.

Det finns föremål som är inbundna av kol, som ingen forskare idag kan förklara hur de kommit till på ett tillfredsställande sätt. Det krävs nämligen vissa förutsättningar för att de skulle bli inbundna av kol, nämligen samma som den som Bibeln och Koranen talar om - Noahs översvämning och elden. Det räcker att titta på fem minuter av videon för att få ett hum av vad jag menar men precist.


Den nya filmen Prometheus visar inte bara bra science fiction utan också på hur det faktiskt var på Noahs tid. Den stämmer in på verkligheten på en skala från noll till tio, nio av tio.

Vi närmar oss verkligheten bit för bit tack vare att vi börjar "tune in" på högre frekvenser som innebär andra dimensioner, vilket innebär att vi har tillgång till tankevärlden, den världen som är utanför vårt 3d-samhälle. I den världen börjar fler och fler ta material till sina sånger, sin musik, sin konst, sina idéer, sin kunskap.

Inforwars.com är de som gjort följande video som går igenom en del av det som finns i filmen:


Tyckte du om vad du läste? Kommentera nedan. Älskade du det? Prenumerera på mitt nyhetsbrev idag.

Vill du läsa liknande artiklar?

Här är några tips:

Atlantipedia.com
Secrets of Noah's ark - Youtube
Koranen säger att jorden är platt
Pyramiderna byggdes för att jorden inte skulle förlora sitt auriska skal.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar